Home / Internationaal / Noord-Amerika / Massaal protest in VS bij verjaardag van eedaflegging Trump

Massaal protest in VS bij verjaardag van eedaflegging Trump

Vorig jaar ging de eedaflegging van Trump gepaard met miljoenen betogers die protesteerden tegen seksisme en verdeeldheid. Een jaar later, op 20 januari 2018, waren er opnieuw honderdduizenden betogers. Het geeft aan dat de strijd verre van voorbij is. In Los Angeles waren er een half miljoen betogers, in Chicago 300.000 en in New York 200.000. Ook elders in de VS en in de rest van de wereld werd betoogd.

Door Keely Mullen, Socialist Alternative

De omvang van de betogingen toont dat de woede tegen de regering-Trump nog altijd bijzonder groot is en dat de mensen hem weg willen. Er waren niet alleen protestborden tegen het seksisme van Trump, maar ook tegen het racisme, de aanvallen op migranten en alle vormen van verdeeldheid.

De recente golf van #MeToo wijst op een nieuwe fase in de vrouwenbeweging. In stad na stad wordt de vraag opgeworpen: hoe kunnen we met de beweging vooruit? In Colombus, Ohio, leidde Socialist Alternative een mars met 3.000 aanwezigen onder de slogan ‘Unite against Sexism. Build a New Women’s Movement.’ Een lid van Socialist Alternative kreeg een luid applaus toen ze de eisen van controle op de huurprijzen en gratis hoger onderwijs naar voor bracht als onderdeel van de strijd tegen seksisme.

Op het einde van de betoging in New York riepen onze leden: “The march may be over, but the fight isn’t.” Daarna trokken ze naar honderden aanwezigen om de discussie over de volgende stappen te voeren.

In verschillende delen van het land organiseerden we dynamische blokken op de betogingen. We spraken ons onder meer uit tegen pesterijen op de werkvloer en gingen in discussie over hoe we Trump kunnen wegkrijgen.

Velen kijken uit naar de tussentijdse parlementsverkiezingen van november als een mogelijkheid om Trump een nederlaag toe te brengen. Veel anderen waren het met ons eens dat de Democraten niet te vertrouwen zijn in de strijd voor onze bekommernissen en tegen seksisme, seksuele intimidaties en Trump. Er is integendeel nood aan een massabeweging.

Een lid van Socialist Alternative op de grote mars in New York had een affiche bij met daarop: “Vraag me hoe we ons kunnen organiseren.” Ze werd aangesproken door tientallen enthousiaste mensen die willen weten hoe we ons kunnen organiseren, hoe we de beweging kunnen uitbouwen en hoe we kunnen winnen.

-> Enkele verslagen uit verschillende steden op de site van Socialist Alternative

(verder onderaan enkele foto’s uit de VS)

Zondag was er ook in Brussel een solidariteitsactie

Los Angeles

Columbus, Ohio

Cincinnati