Home / Internationaal / Midden-Oosten en Noord-Afrika / Onafhankelijke vakbonden uit Iran vragen solidariteit

Onafhankelijke vakbonden uit Iran vragen solidariteit

Protest in Kermanshan, Iran, op 29 december 2017. (Wikimedia)

Op 5 januari hebben onafhankelijke vakbonden in Iran een verklaring verspreid ter ondersteuning van de massale protesten tegen besparingen en dictatuur. Die verklaring werd opgesteld in naam van de Vakbond voor werknemers van het Openbaar Vervoer in Teheran en de Vakbond van de Werknemers van de agro-industrie van Haft Tapeh in de provincie Khuzistan. Beide bonden waren recent betrokken in strijdbewegingen en werden geconfronteerd met repressie. Reza Shahabi, een van de leiders van de busarbeiders in Teheran wordt al sinds 2010 vervolgd, heeft net 6 jaar in de gevangenis gezeten en werd opnieuw in de cel gegooid sinds augustus jl.

We dringen aan om solidariteitsboodschappen te sturen om de vrijlating van alle syndicalisten en andere activisten van de protestbeweging te eisen en elke inspanning te ondersteunen om een beweging van arbeiders, jongeren en armen op te bouwen om democratische rechten af  te dwingen en Iran om te vormen. Stuur boodschappen naar Tehran Public Transport Workers Union vsyndica@gmail.com met dubbel aan cwi@worldsoc.co.uk en eric@socialisme.be

We vragen vooral kameraden actief in de vakbonden om e-mail boodschappen te sturen met steun van henzelf, syndicale delegaties of andere vakbondsorganen. Het zou welkom zijn te vermelden dat de oproep werd opgemerkt op de website van CWI (www.socialistworld.net). Hieronder een voorbeeld van motie (in het Nederlands en het Engels)

Protest van armen, onderdrukte klassen en arbeiders is het gevolg van onrecht

Verklaring van onafhankelijke vakbonden

Jarenlang hebben we verkondigd dat onze lonen niet volstonden voor ons levensonderhoud, maar we werden niet gehoord. Onze schamele lonen, slechts een vijfde van de armoedegrens, werden maandenlang niet uitbetaald. De uitbreiding van privatiseringen, onderaanneming, tijdelijke en blanco contracten (waarbij werknemers hun patroon een met vingerafdruk getekend blanco contract moeten geven) onder de verschillende regeringen hebben de werkzekerheid onophoudend ondermijnd. Bankleningen die werden toegestaan voor jobcreatie werden door sommigen misbruikt voor niet productief persoonlijk gewin. Foute beleidsopties hebben de werkloosheid tot ongekende hoogtes doen oplopen. Armoede, dakloosheid, kinderarbeid en oplichting zijn toegenomen om te overleven. Gezondheidszorg voor arbeiders en gewone mensen is ondermaats. Het verduisteren en plunderen van publieke middelen is alomtegenwoordig. Met diensten en brandstof, zijn ook de prijzen van andere goederen gestegen. De armere lagen worden enorm geraakt door het afbouwen van gesubsidieerde toelagen, dat zijn vastgestelde bedragen die cash worden uitbetaald terwijl de prijzen zeer geliberaliseerd geworden zijn.

Gerechtvaardigd protest door arbeiders en leraars werd beantwoord met ontslagen, zweepslagen en gevangenis.

De Vakbond voor werknemers van het Openbaar Vervoer in Teheran, de vakbond van de werknemers van de agro-industrie van Haft Tapeh en andere onafhankelijke vakbonden en organisaties van arbeiders en leraars die opkomen voor hun rechten, worden niet officieel erkend. Ze worden bovendien gewelddadig onderdrukt, hun leden worden regelmatig voor de rechter gesleept en gevangen gezet. De Grondwet werd veelvuldig overtreden door het recht op protest te ontzeggen net als het recht van arbeiders om hun eigen onafhankelijke vakbonden op te richten om hun belangen te verdedigen.

Alle arbeiders en armen zijn blootgesteld aan wijdverspreid onrecht. Geweld is geen antwoord op de overlevingsstrijd van de bevolking.

  • De Vakbond voor Werknemers van het Openbaar Vervoer in Teheran
  • De Vakbond van de Werknemers van de agro-industrie van Haft Tapeh

Solidariteitsbericht

Kameraden,

“Ik (wij) heb (-ben) uw oproep vernomen via de website van CWI (www.socialistworld.net),…

“als syndicalist (en socialist)”

of “als arbeiders van …. (naam bedrijf)”

of “namens de socialistische (christelijke) vakbondsdelegatie van …. (naam bedrijf)”

of “namens de socialistische (christelijke) vakbondscentrale … (naam centrale)”

“…. Wens(en) ik (wij) mijn (onze) solidariteit uit te drukken met jullie strijd voor democratische en werknemersrechten en tegen besparingen. Wij vragen de vrijlating uit de gevangenis van alle activisten, verzetten ons tegen buitenlandse inmenging in Iran en steunen de opbouw van een beweging van arbeiders en armen om Iran te bevrijden uit de greep van zowel de dictatuur als van het kapitalisme. Graag werden wij op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen en jullie strijd in de toekomst”

Comrades,

“I (we) have learned about your appeal through the CWI website (www.socialistworld.net)

“As a trade unionist (and socialist)”

or “As workers from …. (name company)”

or “The socialist (Christian) trade union delegation of… (name company)”

or “The socialist (Christian) trade union called …. (name trade union)”

“I (we) wish to express my (our) solidarity with your struggle for democratic and workers’ rights and against austerity. We demand the release of all imprisoned protesters, oppose any foreign intervention in Iran and support the building of a movement of workers and poor to transform Iran by freeing it from the grip of both dictatorship and capitalism. We would like to be kept informed of developments and future struggles”

=> Verstuur naar: vsyndica@gmail.com met dubbel aan cwi@worldsoc.co.uk en eric@socialisme.be

Print Friendly, PDF & Email