Arbeidersstrijd terug op de agenda

Op 2 oktober stonden 2 massabetogingen op de agenda: één in Berlijn en één in Amsterdam. Honderdduizenden arbeiders protesteerden tegen de harde aanvallen op hun levensstandaard. De regeringen zijn vastbesloten om op vraag van de bedrijfswereld te snoeien in de sociale welvaart en de loonkost drastisch aan te pakken. Zowel in Nederland als in Duitsland wordt het zwaarste besparingsplan sinds WO2 doorgevoerd.

Els Deschoemacker

Maar daar houdt het niet mee op. De patroons maken misbruik van het besparingsklimaat om de arbeiders nog meer het mes op de keel te zetten: bij Volkswagen-Duitsland wordt gedreigd om de lonen voor 2 jaar te bevriezen, of er zouden 30.000 werknemers worden afgedankt. Bij Opel werd recent een 40-urenweek zonder loonaanpassing doorgevoerd.

Dit gebeurt niet zonder protest. In Duitsland betoogde men wekenlang op maandagavond tegen de beruchte Hartz IV-maatregel gericht tegen de werklozen. De werklozen moeten er inleveren om te kunnen betalen voor een belastingsvermindering voor de bedrijven, en om ze te dwingen om het even welke job te aanvaarden. Vooral in Oost-Duitsland, waar de invoering van het kapitalisme zorgde voor een dramatische stijging van de werkloosheid en de armoede, waren de protesten massaal.

Ook in Nederland ontwikkelt zich een stakingsbeweging. Op initiatief van “De maat is vol”, een oppositie-beweging vanuit de havenarbeiders van Rotterdam – tegen de passiviteit van de vakbondsleiding in – werd op 20 september overgegaan tot een regionale staking. Eén van de grootste havens ter wereld lag plat, net als de openbare diensten en enkele privé-bedrijven. De vakbonden verwachtten 20.000 deelnemers op de betoging: het werden er 60.000. Vandaag is alles in voorbereiding voor een tweede regionale staking, deze keer in Amsterdam. Gezien het succes van de vorige en de strijdbaarheid van de arbeiders, wordt verwacht dat de staking verder zal uitbreiden. Binnen de beweging komt de eis voor een algemene staking naar voor!

“Hoe goed we er misschien ook mogen voorstaan in België, gezien er in Duitsland en Nederland fors ingegrepen wordt, zal ook België moeten volgen, wil het zijn concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden behouden”: dit is de positie van het Belgische patronaat en de regering. Protest willen ze echter vermijden. Het VBO heeft een strategienota klaarliggen waarin de straffe verklaringen worden vermeden, maar waarin gesproken wordt over een “volgehouden loonmatiging” in de plaats van loonstop, “langer werken” in de plaats van de 40-urenweek en over “het uitdoven van vervroegde pensioenregelingen” in de plaats van een afschaffing van het brugpensioen. Het VBO is duidelijk les gaan volgen bij de SP.a en de PS. Besparen mag, maar zorg dat het niet opvalt.

Delen: Printen: