Verdedig de vrije keuze van seksuele geaardheid

In maart werden twee jonge vluchtelingen, Yahia en Ramzi, het slachtoffer van homofoob geweld in de Brusselse metro. De twee jongens zijn hun land van afkomst – Palestina en Algerije – ontvlucht om aan homofobe vervolgingen te ontsnappen. Dit geweld was maar een topje van de ijsberg. Iedere dag worden duizenden holebi’s en transseksuelen het slachtoffer van homofobie.

Artikel door Stéphane, Brussel, uit het meinummer van De Linkse Socialist

Homofobie doorheen de hele wereld

  • Er zijn acht landen waar holebi’s worden geëxecuteerd
  • In een zestigtal landen is homoseksualiteit strafbaar
  • In de VS mogen openlijke homo’s niet in het leger. Recent verklaarde een voormalige NAVO-commandant dat het bloedbad in Srebrenica (Bosnië) mee het resultaat was van de aanwezigheid van homo’s in het Nederlandse leger
  • In 30 Amerikaanse staten is homoseksualiteit een gerechtvaardigde reden tot ontslag
  • De nummer twee van het Vaticaan verklaarde naar aanleiding van de vele pedofilieschandalen in de katholieke kerk dat er een verband is tussen pedofilie en homoseksualiteit – het celibaat van de priesters heeft uiteraard niets te maken met de schandalen…
  • In Oost-Europa wordt de Gay Pride gewelddadig onderdrukt.

Nochtans hebben holebi’s in ons land dezelfde rechten als hetero’s – ze kunnen trouwen en kinderen adopteren. Homofobie is een strafbare vorm van discriminatie. Maar woorden op papier volstaan niet. In de praktijk moet gelijkheid tussen holebi’s en hetero’s nog steeds worden afgedwongen.

Uit een Europese studie blijkt dat 80% van de holebi’s onder de 25 jaar te maken krijgt met verbaal en vaak ook fysiek geweld op school als gevolg van hun andere seksuele geaardheid. Heel wat specialisten zeggen dat er op school aandacht zou moeten zijn voor holebi’s in het lessenpakket. Bij seksuele opvoeding zouden ook andere geaardheden aan bod moeten komen (zowel hetero als holebi of transseksuelen). Dat zou niet snel op een namiddag moeten worden afgehandeld maar onderdeel vormen van de hele opvoeding van jongeren en worden toegelicht door een daartoe opgeleide leraar.

Dit zou een belangrijk wapen tegen homofobie zijn aangezien het jongeren vanaf kleins af aan zou gewoon maken aan verschillende vormen van seksualiteit. De afgelopen 20 jaar is duidelijk geworden dat de opeenvolgende regeringen niet bepaald geneigd zijn om middelen in onderwijs te investeren, laat staan in andere openbare diensten. Het onderwijzend personeel moet het met steeds minder middelen doen, de gebouwen zijn er slecht aan toe, de klassen overvol en het tekort aan middelen ondermijnt een goede pedagogische begeleiding.

Om in het onderwijs voldoende aandacht te kunnen besteden aan seksuele opvoeding, is er gratis en degelijk onderwijs nodig dat toegankelijk is voor iedereen en over voldoende publieke middelen beschikt. Dat is waarom we opkomen voor meer publieke middelen voor onderwijs, minstens 7% van het BBP.

In de Verenigde Staten is één op de vier jonge holebi’s die uit kast komt het slachtoffer van homofobie vanwege de ouders en staat de coming-out gelijk met een nieuwe woonplaats zoeken. Tussen de 20% en 40% van de jonge daklozen in de VS zijn holebi’s. In Europa zijn er andere cijfers die de moeilijkheden tonen waarmee holebi’s worden geconfronteerd: 12,4% van de jonge homo’s onderneemt een zelfmoordpoging (bij hetero’s is dat maar 5,9%). 25% van de jonge lesbiennes wil zelfmoord plegen tegenover 5,4% van de hetero-meisjes. De situatie in ons land is niet fundamenteel anders dan in de VS of de rest van Europa.

Jonge en minder jonge holebi’s hebben meer dan ooit nood aan opvangmogelijkheden die hen beschermen tegen homofoob geweld in het dagelijkse leven, op school, op het werk of op straat. We stellen echter vast dat er tegen de achtergrond van de crisis zeker geen middelen worden vrijgemaakt om groepen te beschermen die dit nodig hebben (holebi’s maar ook slachtoffers van intrafamiliaal geweld, kleine kinderen,…). Er zijn quasi geen opvangplaatsen of enkel na het doorlopen van een lange wachtlijst. Veel holebi’s of slachtoffers van seksistisch geweld hebben hierdoor geen andere keuze dan het geweld te ondergaan. Vluchten betekent maar al te vaak op straat terecht komen of zelfs in de prostitutie. Begeleiding en opvang van slachtoffers van allerlei vormen van geweld staat niet op de regeringsagenda, daar wordt eerder gekeken waar er nog verder kan bespaard worden op alle diensten.

Wij komen op voor degelijke openbare diensten die gratis hulp bieden aan personen die gevaar lopen en die rekening houden met de reële problemen waarmee de bevolking wordt geconfronteerd, zowel jongeren als minder jongeren, holebi’s en hetero’s, mannen en vrouwen.

Sinds meer dan 30 jaar richt AIDS een ravage aan in heel de wereld. Ondanks de huidige wetenschappelijke kennis en de enorme inspanningen van duizenden onderzoekers bestaat er nog steeds geen vaccin. Dat komt omdat het wetenschappelijk onderzoek steeds meer in handen is van grote privé-bedrijven zoals de farmaceutische groepen. Die willen enkel onderzoek financieren met het oog op de eigen winsten. GSK, de tweede grootste farmaceutische groep op wereldvlak, maakte een winst van bijna twee miljard euro met de verkoop van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. GSK financiert heel wat onderzoek in de gezondheidssector.

Onderzoek moet in de publieke handen zijn en gericht worden op de echte behoeften van de meerderheid van de bevolking, bijvoorbeeld door meer te investeren in onderzoek naar vaccins tegen AIDS en andere ziektes.

Hoeveel holebi-koppels zijn ook niet het slachtoffer van homofobie als ze huisvesting zoeken? Een groot deel van de huisvesting is in de handen van de private sector. Daar geldt de regel dat de verhuurder kan beslissen of de kandidaat-huurder geschikt is. Veel migranten, alleenstaande moeders, werklozen of OCMW-uitkeringstrekkers hebben hierdoor geen toegang tot heel wat huisvesting.

Wij eisen een massaal plan van sociale woningbouw zodat er goedkope en degelijke huisvesting is onder democratische controle van de gemeenschap zodat er geen willekeur kan heersen.

Deze voorstellen en eisen zouden homofobie bestrijden en maken integraal deel uit van het LSP-programma. We hebben er allemaal bij te winnen, zowel holebi’s, hetero’s, vrouwen, migranten, jongeren,… We zullen deze eisen echter niet zomaar afdwingen door ze naar voor te brengen. We moeten strijden voor en deelnemen aan de opbouw van een samenleving gebaseerd op de reële behoeften van de samenleving en niet de winsten van een kleine minderheid. Zoniet zal er steeds ingespeeld worden op verdeeldheid onder de werkende bevolking, of het nu op basis van sekse, huidskleur of seksuele geaardheid is. Als jij ook een einde wil maken aan het kapitalistische systeem en alle gevolgen van dat systeem – zoals seksisme, racisme en homofobie – sluit dan aan bij LSP.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist