Na 40 jaar Gay Pride: De strijd gaat verder

Eind jaren 1960 waren er heel wat opvallende strijdbewegingen: mei 1968, anti-oorlogsacties tegen de oorlog in Vietnam, de Praagse lente, de beweging tegen onderdrukking van de zwarten,… Het is tegen deze achtergrond dat de strijd tegen homofobie moet worden gezien. De holebibeweging kende een opgang na de rellen in Stonewall (New York).

Door Julien (Brussel)

Op dat ogenblik hadden holebi’s geen wettelijke rechten en was homofobie schering en inslag. Er was heel wat politiegeweld tegen holebi-cafés. Op 28 juni 1969 was er een gewelddadige politie-inval in Stonewall. De holebi’s besloten om het daar niet bij te laten en om zich te verzetten. Er werden slogans geroepen als “Gay Power” en “Gay is good” waarbij inspiratie werd opgedaan bij de afro-Amerikaanse bewegingen. Radicale holebimilitanten zetten het Gay Liberation Front op in New York, maar er ontstonden al snel afdelingen in Canada, Australië en heel wat Europese landen. Het kwam al snel tot samenwerking met de Black Panthers en de anti-oorlogsbeweging.

Dit jaar is het de 40ste keer dat de Gay Pride wordt georganiseerd in New York. Het doel van deze optocht is om onze eisen naar voor te brengen. De Belgische Gay Pride kwam pas later tot stand maar intussen zijn we aan de vijftiende editie toe. Jammer genoeg is de Gay Pride steeds meer een commerciële aangelegenheid geworden. Er wordt nadruk gelegd op lifestyle en luxe, zaken die voor veel holebi’s niet toegankelijk zijn. De Gay Pride moet volgens ons geen commerciële happening zijn, maar een strijdbare optocht die duidelijke eisen naar voor brengt.

> Dossier over Stonewall

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist