Foto vanop Wikipedia

In december 2017 vond De Warmste Week / Music For Life plaats. Een jaarlijks moment waarbij uit solidariteit geld wordt opgehaald voor allerlei projecten ten nutte van diverse kwetsbare en behoeftige mensen in onze samenleving.

Door Kim (Gent)

Het initiatief krijgt veel media-aandacht en vormt op deze manier een propaganda-instrument waarbij men probeert een grotere groep mensen warm te maken om te delen uit solidariteit. De Warmste Week vormt tevens een moment waarop alle activisten die gedurende het hele jaar fondsen verzamelen voor al deze goede projecten in de bloemetjes gezet worden. In al deze aspecten vormt de Warmste Week een positief gebeuren.

Dit jaar werd er een recordbedrag van bijna 11 miljoen euro opgehaald. De Franstalige tegenhanger in België, Viva For Life, leverde net iets meer dan 4 miljoen euro op. In heel België tezamen werd er dus ongeveer 15 miljoen euro ingezameld.

Ik ken ook een ander bedrag. Het bedrag dat de nationale ziekteverzekering zal besparen op implantaten (pacemakers, heupprothesen etc.) in de jaarovergang van 2017 naar 2018: 8 miljoen euro. In tegenstelling tot de 15 miljoen die afgelopen december werd opgehaald, is deze 8 miljoen niet eenmalig. Ze is blijvend: ze blijft gelden voor alle jaren nadien. Bovendien is dit niet de eerste besparingsronde die er de afgelopen jaren bij de implantaten werd doorgevoerd. De vorige besparing dateerde nog maar van 2014-2015 en was dus nog maar nauwelijks verteerd.

Nu is het zo dat onze huidige regeringen niet alleen op implantaten besparen. Ik ga alle besparingsmaatregelen niet allemaal opsommen, ik vermoed dat de lezers van deze website ze meer dan genoeg kennen. De totaalbedragen liggen vele keren hoger dan wat er met De Warmste Week of met Rode Neuzen Dag wordt opgehaald. Dat betekent die iedereen die bekommerd is om solidariteit en voldoende ondersteuning voor de zwakkeren wilt, ook eens zou moeten nadenken over welk beleid er gevoerd wordt en welk beleid we werkelijk willen.

Een keerzijde van solidariteitsacties zoals De Warmste Week en Rode Neuzen Dag is dat politici de gelegenheid te baat nemen om zich van hun zogenaamd gulle en solidaire kant in de media te presenteren. Zo presenteerde Maggie De Block in het verleden nog op VTM voor Rode Neuzen Dag. Intussen keurde ze afgelopen zomer de halvering van het personeelsbudget voor kinderdagpsychiatrie goed.

De brede steun voor initiatieven als de Warmste Week staat recht tegenover het koude beleid dat een heel jaar lang wordt gevoerd door deze regering.