Neutraal internet in VS afgeschaft: bedreiging voor vrije uitwisseling van informatie

Op 14 december stemde de Federal Communications Commission (FCC) ermee in om internetproviders Comcast en Verizon de mogelijkheid te geven om bepaalde aanbieders van webcontent een voorkeurbehandeling te geven. Onder de huidige regels is er neutraal internet waardoor Comcast geen snellere verbinding aan eigenaars van websites kan aanbieden (en daar uiteraard een prijs voor kan vragen). Dit beleid van gelijke toegang is bedreigd door de afschaffing van de neutraliteit van het internet.

Artikel door Sarah Champernowne, Socialist Alternative (VS)

Vorige aanvallen op de neutraliteit van het internet tijdens de ambtstermijn van de regering-Obama werden ingetrokken na massale woede. Maar de FCC onder Ajit Pai – een door Obama aangesteld lid die door Trump tot voorzitter van de FCC werd benoemd – wil de regels weg. Het doel is om meer controle te geven aan private internetaanbieders. Dit bedreigt de toegankelijkheid van informatie op het internet.

Wat is neutraal internet?

Neutraal internet is een beleid waarbij aanbieders van internet enkel controle uitoefenen op de kwaliteit en verspreiding van het mechanisme (breedband) waarmee inhoud van websites op het internet komt. Ze beslissen niet welke websites toegang hebben tot die breedband. De FCC wil de rol van bedrijven als Comcast wijzigen van “internetaanbieders” tot “informatiediensten”, waarbij de mogelijkheid ontstaat van een snellere dienst voor bepaalde sites.

De intrekking van het neutraal internet zal het wettelijk mogelijk maken om betere kwaliteit aan te bieden voor bedrijven als Netflix of Fox News die meer zouden betalen voor de snellere optie. De consument of de gemeenschap zouden daar niets over te zeggen hebben. Deze beperking gaat in tegen de vrije verspreiding van informatie en benadeelt sites die niet met grote bedrijven verbonden zijn zoals blogs of onafhankelijke nieuwssites. Als dit tot het extreme doorgetrokken wordt, kan het leiden tot openlijke censuur tegen bepaalde soorten inhoud.

Geen vertrouwen in grote bedrijven

Bedrijven die de neutraliteit van het internet aanvallen, zoals Verizon, CenturyLink en Comcast, zijn gespecialiseerd in de fysieke netwerken die ervoor zorgen dat breedband en internetnetwerken functioneren. Zij zouden veel voordeel halen indien ze de toegang tot die kabels naar hun hand kunnen zetten en bepaalde inhoud kunnen onderdrukken. Wij stellen daartegenover de nood aan publieke breedband: wij hebben het betaald en aangelegd, wij moeten het controleren.

Aan de andere kant zijn er grote technologiebedrijven die de neutraliteit van het internet openlijke verdedigen. Het gaat onder meer om Google, Facebook en Netflix. Sommige van die bedrijven zijn zelfs betrokken in ‘activisme’ waarbij in juli een online actiedag werd gehouden. Hun standpunt heeft weinig met democratisering van informatie te maken, maar omdat hun winsten als producenten van inhoud en als zoekmachines bedreigd zijn door het intrekken van het neutraal internet. We mogen deze bedrijven niet zien als een bondgenoot in de strijd voor democratische controle op onze systemen van informatie-uitwisseling.

Google lag recent nog onder vuur omdat de zoekalgoritmes aangepast werden waarbij linkse sites benadeeld werden als onderdeel van een campagne tegen “fake nieuws.” Bedrijven als Hulu en YouTube zeggen voor neutraal internet te zijn, maar hebben recent een deel van de voorheen gratis aangeboden inhoud overgeplaatst naar betaalde diensten als Hulu Plus en YouTube Red. Zij komen op voor hun eigen vrijheid om controle uit te oefenen (en winsten te maken) op de inhoud die we te zien krijgen. We mogen niet toelaten dat private monopolies onze toegang tot informatie controleren.

Voor neutraal internet, voor publieke breedband!

De aanvallen door de FCC moeten gestopt worden. Het intrekken van de neutraliteit van het internet is onaanvaardbaar. Communicatie moet een publieke dienst zijn. De strijd mag zich beperken tot de eis dat bedrijven stoppen met aanvallen op het neutraal internet. Hoe kunnen we immers verwachten dat die bedrijven niet opkomen voor de eigen winsten?

Zolang het aanbieden van internet in private handen blijft, zal de strijd voor neutraal internet en algemene toegang moeten opboksen tegen de machtige belangen van de kapitalistische winsten. Om deze strijd te winnen en het internet toegankelijk te houden, moeten we bouwen aan een beweging die ook werkenden vanuit de hele communicatiesector verenigt. We moeten ervoor opkomen dat het aanbieden van internet op lokaal en nationaal vlak in publieke handen komt, gecontroleerd en beheerd door de gemeenschap. Dan kan internet aangeboden worden als openbare dienst en verdwijnt het winstmotief waarmee de toegang vandaag beperkt wordt.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist