400 betogers tegen slechte omstandigheden in Franstalige hogescholen

Woensdag betoogden zo’n 400 studenten, docenten en personeelsleden van een aantal hogescholen in de Franstalige Gemeenschap te Brussel. De actie ging uit van de Paul Henri Spaak Hogeschool, maar kende snel uitbreiding bij een aantal andere hogescholen. In de media klaagde een studentenvertegenwoordiger over de omstandigheden waarin les moet gevolgd worden, in bepaalde praktijklessen waar voorheen 15 studenten zaten, moeten nu 60 studenten tegelijk les volgen. De Franstalige Gemeenschapsregering weigert iedere discussie over het budget voor de hogescholen. We publiceren hieronder een pamflet van de Franstalige Actief Linkse Studenten dat verspreid werd op de actie van vorige woensdag.

Pamflet van de Etudiants de Gauche Actifs

Allemaal samen voor een herfinanciering van het onderwijs!

Sinds 1996 is het budget van de Franstalige Gemeenschap voor de hogescholen bevroren, waarbij dus geen rekening gehouden wordt met de toename van het aantal studenten (er zijn vandaag 7.118 studenten meer dan toen!). Dit heeft als gevolg dat er een aftakeling is van de arbeids- en studievoorwaarden (overbevolkte klassen, zwaardere druk op de docenten, waanzinnige uurroosters en een tekort aan educatief materiaal), een demotivering van de docenten en een toename van het aantal studenten dat niet slaagt.

Het probleem van de financiering raakt aan het geheel van het hoger onderwijs. We hebben bijvoorbeeld gezien dat er aan de universiteiten door minister Dupuis (PS) beslist werd om het ‘sociaal inschrijvingsgeld’ (een tussenstap voor studenten met weinig middelen die net geen beurs genieten) te verhogen. Die beslissing kadert in het proces van de doorvoering van Bologna en meer algemeen in het proces van privatiseringen van de openbare diensten (post, spoor,…). Het budget dat de overheid aan onderwijs besteedt is van 7% in 1980 gedaald tot 5,9% van het BNP vandaag. Alle verworvenheden van de arbeiders komen onder vuur door het patronaat dat haar winsten wil veilig stellen (aanval op de sociale diensten voor studenten, discussie over de 40-urenweek, jacht op de werklozen, aanvallen op de pensioenen, massale ontslagen,…).

Alle verworvenheden zijn afgedwongen door strijd. Enkel een eengemaakte strijdbare beweging zal toelaten dat onze verworvenheden niet afgenomen worden. We moeten ons samen verzetten tegen de aanvallen die gelanceerd worden, en daarom moeten we onze strijd verbinden aan de strijd van de arbeidersbeweging. We moeten ons op onze scholen organiseren samen met de studenten, docenten en personeel.

EGA/ALS is een anti-kapitalistische studentenorganisatie die aanwezig is op alle universiteiten en bepaalde hogescholen in België. We strijden tegen een elitair onderwijs, tegen de privatiseringen van openbare diensten, tegen alle vormen van discriminatie (seksisme, racisme,…) die een uitdrukking zijn van de crisis van een systeem dat er niet in slaagt de sociale problemen op te lossen. Daarom wil EGA/ALS de discussie aangaan en de strijd voeren voor een alternatief op deze samenleving in de vorm van een socialistisch alternatief. We willen een krachtsverhouding uitbouwen tegenover de neo-liberale aanvallen. Help ons daarbij en bouw mee aan een instrument van strijd. Sluit aan!

> Voor gratis en degelijk onderwijs, toegankelijk voor iedereen!

> Massale herfinanciering van het onderwijs op alle niveau’s!

> Stop Bologna!

> Stop de aanval op de openbare diensten!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist