Vanavond om 17u aan Kunst-Wet: actie van mensen-zonder-papieren

Foto: Mario

De regering-Michel voert de repressie op tegen migranten en mensen-zonder-papieren. In plaats van de redenen waarom mensen vluchten aan te pakken, worden de vluchtelingen aangepakt. Op 12 november organiseerde de Coördinatie van Mensen-Zonder-Papieren in België een grote betoging: “Voor sociale rechtvaardigheid: regularisatie.” Na afloop van de betoging spraken we met Pietro Tosi, animator bij het MOC (de christelijke arbeidersbeweging) en het Comité van Werkenden-Zonder-Papieren (TSP) van het CSC/ACV in Brussel. Pietro is ook lid van LSP.

De regering gaat voor een harde repressie tegen vluchtelingen. Wat is de impact van deze politieke context op mobilisaties en acties?

“Er zijn razzia’s tegen vluchtelingen, arrestaties, quota’s voor uitwijzingen, gesloten centra, gerichte identiteitscontroles, … Dat is waar het beleid van Theo ‘Trump’ Francken, de N-VA-staatssecretaris voor asiel en migratie, voor staat.

“Sinds zijn aanstelling komt Francken bijna elke dag in het nieuws met schandalige uitspraken: over het ‘opkuisen’ van vluchtelingen in het Maximilaanpark tot het beschuldigen van NGO’s die bootvluchtelingen op de Middellandse Zee redden dat ze vluchten zouden aanmoedigen.

“De situatie van mensen-zonder-papieren is erg onzeker. Zonder rechten en zonder huisvesting aanvaarden ze de slechtste arbeidsvoorwaarden. Ze zijn veroordeeld tot zwartwerk, vaak aan slavenlonen en zonder enige bescherming. Dat is ook onderdeel van de politiek van de rechtse regering: een laag van de bevolking creëren die zonder rechten overgeleverd wordt aan werkgevers die gebruik kunnen maken van goedkope arbeidskrachten.

“De strategie van rechts is duidelijk: racisme gebruiken om de werkenden te verdelen zodat de werkgevers er des te meer van kunnen profiteren. Het is een bewust beleid dat druk zet op de lonen en arbeidsvoorwaarden van alle werkenden. Aanvallen op de minst beschermde laag van de bevolking zijn een onderdeel van aanvallen op alle werkenden. Het maakt ook duidelijk dat we er belang bij hebben om samen te strijden tegen elke vorm van onderdrukking en uitbuiting.”

Het was al even geleden dat er een betoging voor mensen-zonder-papieren was met 3.000 aanwezigen. Hoe verliep de mobilisatie?

“De militanten van het comité TSP van het ACV waren wekenlang aanwezig op het publieke terrein. Ze trokken ’s ochtends naar de markten en gingen naar verschillende kraakpanden om andere mensen-zonder-papieren te sensibiliseren over de noodzaak van een massale aanwezigheid op de betoging.

“Er waren ook tussenkomsten van militanten van het comité bij delegees van andere centrales zoals Metea, CNE en Voeding en Diensten. Het doel van het comité is om nauwe banden te creëren tussen delegees en mensen-zonder-papieren om die laatsten te richten op de arbeidersbeweging en om de acties ook uitdrukkelijk te richten tegen het besparingsbeleid van de regering.

“Andere organisaties mobiliseerden ook actief. Zo trokken de Actief Linkse Studenten en Scholieren naar verschillende scholen en naar de ULB. Militanten van LSP en de campagne ROSA vormden een strijdbare delegatie op de betoging.”

Wat zijn de centrale eisen van het protest?

“De eisen van de coördinatie zijn: regularisatie van alle mensen-zonder-papieren, recht op huisvesting, afschaffing van gesloten centra, vrij verkeer, stopzetting van de uitwijzingen en van de criminalisering van mensen-zonder-papieren, stop het racisme en de hypocrisie van de overheid, respecteren van fundamentele rechten zoals toegang tot medische zorg en onderwijs.

“De vakbonden voegen daar de eis van gelijke rechten aan toe. Ze pleiten ook voor duidelijke en permanente criteria voor regularisatie, een verblijfsvergunning voor personen van wie de fundamentele rechten geschonden of bedreigd worden, een werkvergunning en een verblijfsvergunning voor werkenden die klacht indienen tegen uitbuiting, het einde van willekeurige arrestaties en opsluiting, het einde van uitwijzingen en geen criminalisering van mensen-zonder-papieren.

“Dat zouden allemaal enorme stappen vooruit zijn tegenover het huidige repressieve beleid.”

Zijn die eisen niet onrealistisch met een rechtse regering?

“In deze context zullen we niets cadeau krijgen. Voor elke hervorming is een revolutionaire strijd nodig. Deze eisen moeten gepaard gaan met een aanhoudende strijd voor de eenheid van alle werkenden tegen besparingen en racisme, voor een samenleving zonder al die vormen van ongelijkheid. We moeten ons verzetten tegen het regime dat zorgt voor ellende en uitbuiting, een regime dat gebaseerd is op oorlog en neokoloniale plunderingen, waardoor mensen geen andere kans zien dan hun leven wagen en vluchten.

“We moeten een krachtsverhouding opbouwen op basis van strijd en solidariteit, met als doel een socialistische samenleving zonder uitbuiting en moordende concurrentie.”

Wat gebeurt er na de betoging van 12 november?

“We waren zeer tevreden van de betoging. Ondanks het typisch Belgische natte weer, waren er meer dan 3.000 aanwezigen op de betoging. Dat is een groot succes. Er was een enthousiasme onder de aanwezigen en in de delegaties waarbij er een uitgesproken politieke sfeer was.

“Het is dus mogelijk  om een krachtsverhouding op straat uit te bouwen voor en door mensen-zonder-papieren, maar ook met vakbondsmilitanten die bereid zijn om actief op te komen voor een regularisatie.

“Nu zal het erop aankomen om de acties niet te stoppen en het enthousiasme niet te laten uitdoven. De militanten van het comité TSP zijn druk in de weer voor twee belangrijke acties in december. Op 12 en 13 december is er in Brussel een Europese top over het asielbeleid. Daar willen de Europese leiders onder meer bespreken hoe ze de grenzen buiten Europa kunnen organiseren met hot spots in Libië. Tijdens die Europese top zullen er acties zijn tegen de sociale dumping en tegen het dodelijke vluchtelingenbeleid. De grootste actie is op 13 december om 17u aan Kunst-Wet.”