Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

Nieuwe krant

>> Deze krant vertrekt morgen naar de abonnees

De Paradise Papers bevestigen het eens te meer: het ontbreekt niet aan middelen om een degelijk leven voor iedereen mogelijk te maken. Beperkte aanpassingen en hervormingen volstaan echter niet om de praktijken die in onder meer de Paradise Papers tot uiting komen te stoppen. Er is een concentratie van rijkdom langs de ene kant, gecombineerd met een accumulatie van ellende langs de andere. Victor Hugo vatte dit in de 19e eeuw mooi samen: “De hemel van de rijken is gemaakt door de hel van de armen.” Zowel de hemel van de rijken als de hel van de armen komen aan bod in deze krant.

Met de aanvallen die blijven komen – nu nogmaals wat de pensioenen betreft, meer bepaald voor wie lang gewerkt heeft en werkloos wordt of op brugpensioen gaat (pagina 5) – is verzet aan de orde. In dat verzet is er nood aan een offensief programma. We schetsen het contrast tussen een offensief programma en de voorstellen van Di Rupo en de PS (pagina 11). Ook blikken we terug op de impact van de Russische Revolutie op de Belgische arbeidersbeweging. (pagina 12)

Overwinningen zijn belangrijk. Bij Mistral in Luik is er zo’n overwinning geboekt: na 50 dagen staken werden de eisen van de kleine 40 personeelsleden ingewilligd: het ontslag van een delegee werd ingetrokken en de nieuwe directrice kon vertrokken. We bekijken dit voorbeeld aan de hand van een interview. (pagina 5)

Verder ook veel aandacht voor Catalonië en het effect ervan op de Belgische politieke situatie. Naast een artikel over de N-VA en Catalonië (pagina 2-3) is er een dossier waarin de ontwikkeling van de beweging in Catalonië zelf wordt geschetst, gekoppeld aan voorstellen om vooruit te gaan. (pagina 8-9).

Tenslotte hebben we het ook over pesterijen en ongewenste intimiteiten op het werk, na de zaak-De Pauw een hot item. We vroegen de mening van Anja Deschoemacker (pagina 7) en doen op pagina 16 meteen al een oproep om van 8 maart, de internationale vrouwendag, een dag van strijd te maken.

Inhoudstafel van onze december/januari-krant:

 1. ‘‘De hemel van de rijken is gemaakt door de hel van de armen’’
 2. Van acties naar verkiezingen. De uitdaging blijft: hoe einde maken aan besparingsbeleid? // De N-VA en het Catalaanse nationalisme: hoe verder van huis, hoe radicaler… // Anti-kraakwet zal wooncrisis erger maken. Armen gecriminaliseerd in plaats van geholpen // BNP Paribas Fortis blokkeerde ten onrechte onze rekeningen
 3. Vervolg pagina 2
 4. Paradise Papers: superrijken plukken gemeenschap kaal // “Armoede is geen individuele keuze, maar resultaat van asociaal beleid”
 5. Wel middelen voor fiscale cadeaus superrijken, maar niet voor onze pensioenen? // 50 dagen staking bij Mistral leidt tot overwinning!
 6. Neen aan minimale dienstverlening! Maximaal verzet nodig // Gemengde gevoelens bij sociaal akkoord federale gezondheidsdiensten (2017-2020)
 7. Zaak rond Bart De Pauw bevestigt dat probleem omvangrijk is. Actieve strijd nodig tegen seksuele intimidatie en pesterijen
 8. Dossier: Massale revolte tegen nationale en sociale onderdrukking in Catalonië
 9. Vervolg pagina 8
 10. Eén jaar is meer dan genoeg! Maar hoe stoppen we Trump? // Socialistische kandidaat haalt 34% in Minneapolis
 11. Nouvelles Conquêtes – nog een gemiste kans voor de PS
 12. Impact van de Russische Revolutie op de Belgische arbeidersbeweging
 13. Partijnieuws
 14. Klimaattop in Bonn: Geen daden, maar woorden // Na geslaagde betoging van 12 november: solidariteit voor een regularisatie van mensen-zonder-papieren // Interview met een Poolse antifascist // Extreemrechtse haatpredikant op sponsordiner Doorbraak.be
 15. Vervolg pagina 14
 16. De plaats van de vrouw is in de strijd

Geslaagde meeting in Gent

Op 23 november mochten we 40 aanwezigen verwelkomen voor een interessante avond in het teken van de strijd voor onze openbare diensten. De sprekers brachten het verhaal van hun specifieke sector met interessante verhalen, analyses en argumenten waarom een sterke openbare dienst met voldoende middelen, onder democratische controle noodzakelijk is. Dank aan de koks die een heerlijke maaltijd verzorgden.

Op zoek naar een kerstcadeau? Geef een boek!

De uitgaven van Marxisme.be stonden het afgelopen jaar in het teken van de 100ste verjaardag van de Russische Revolutie. We brachten vier boeken uit:

 • ‘Geschiedenis van de Russische Revolutie’ door Leon Trotski. In drie delen die samen goed zijn voor 1.200 pagina’s brengt de Russische revolutionair Trotski de context, achtergrond en het verhaal van het revolutiejaar 1917. De drie delen samen kosten 35 euro, verzendingskosten inbegrepen.
 • ‘1917. Russische Revolutie schokt de wereld’ met teksten door Peter Van der Biest, Cédric Gérôme en Trotski. Dit is een toegankelijk boek van 80 pagina’s. Met verzending inbegrepen kost het 7 euro.
 • ‘Vrouwenrechten in revolutionair Rusland’ is een brochure die specifiek ingaat op de positie van vrouwen na 1917. Het boekje telt 48 pagina’s en kost met verzending inbegrepen 5 euro.
 • ‘Lessen van oktober’ door Leon Trotski gaat in op de discussies binnen de Bolsjewieken tijdens de revolutiemaanden. De cruciale ogenblikken van 1917 worden gedetailleerd besproken. Het boek telt 100 pagina’s en kost met verzending incluis 10 euro.

Wil je iemand een volledig ‘1917-pakket’ met de vier boeken cadeau doen? Dat kan aan de voordelige prijs van 40 euro, verzendingskosten inbegrepen. Stort op BE31 5230 8092 5155 van ‘Socialist Press’ met mededeling ‘1917’.

Verder hebben we exemplaren van het nieuwe boek ‘Common History, Common Struggle’ door Peter Hadden. Dit boek over Noord-Ierland gaat in op de periode die aan Bloody Sunday en de Troubles voorafging. Peter Hadden was een voortrekker van onze internationale werking en meer specifiek van onze afdeling in Noord-Ierland. Hij overleed in 2010. Zijn nota’s voor dit boek werden nadien verder afgewerkt. Het boek telt 400 pagina’s en kost 18 euro (verzending inbegrepen). Wees er snel bij, we hebben maar een beperkt aantal exemplaren.

Vraag onze volledige boekenlijst of meer info via redactie@socialisme.be.

Nationaal congres

Volgend weekend is er een nationaal congres van LSP. Het congres start op vrijdagavond met een inleiding over de internationale situatie. Op zaterdag wordt de politieke discussie verdergezet met een inleiding over de Belgische perspectieven. Zondag is uitgetrokken voor een evaluatie van onze werking en voorstel van prioriteiten in de komende periode.

Aangezien volgend weekend alle aandacht van de LSP-organisatoren op het congres gericht is, zullen we op zaterdag en zondag niet publiceren op socialisme.be.