Home / Internationaal / Slavernij bestaat nog steeds in de 21e eeuw

Slavernij bestaat nog steeds in de 21e eeuw

Ketenen van slaven. Foto: Wikipedia

Eind oktober zorgde een reportage van CNN over slavernij in Libië voor ophef. De mensensmokkel beperkt zich niet tot land, waar de chaos compleet is na onder meer de Westerse militaire interventie in 2011. Er is sprake van een wereldwijde industrie met miljoenen slachtoffers. Onder het moderne kapitalisme zijn er naar schatting 21 tot 46 miljoen mensen die als slaven kunnen gezien worden. Hiermee is de slavensector vandaag groter dan in de tijd van de slavenhandel tussen de 15e en de 19e eeuw toen 13 miljoen mensen als slaven verkocht werden.

Mensen zijn de derde belangrijkste illegale handelswaar ter wereld, na drugs en namaakproducten. De VN schat dat er een jaarlijkse winst van 27 miljard euro gemoeid is met mensenhandel. De netwerken van smokkelaars versterken praktijken van dwangarbeid, seksuele uitbuiting, orgaanhandel, … Er zijn slachtoffers geïdentificeerd die afkomstig zijn uit 137 landen. De meest getroffen regio’s zijn Zuidoost-Azië, subsaharaans Afrika, Oost-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

De eerste onderhandelingen tussen Italië en het Libië van toen nog Khadaffi gingen onder meer over het tegenhouden van vluchtelingen. Dit was al een discussiepunt in 2000. Er kwamen akkoorden en financiële middelen voor vluchtelingenkampen, aangevuld met operaties om de kusten te bewaken. Sinds het uitbarsten van de burgeroorlog is de blokkade een enorme val geworden.

Libië is een hel voor migranten geworden, een hel die mee gefinancierd wordt door de Europese Unie die miljoenen steekt in kustbewakers en in de ‘autoriteiten’ van het land. Grote mensenrechtenorganisaties klagen de situatie aan, maar daar wordt niets mee gedaan. Het Europese vluchtelingenbeleid draagt bij aan martelingen, verkrachtingen en een opmars van individuele slavernij.

Hoog tijd om daartegen in verzet te gaan en samen te strijden voor een wereld zonder plunderingen, oorlogen en bijhorende dictatoriale regimes en burgeroorlogen.