Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

Vier oudjaar met ons

Zoals vorige jaren organiseren de Brusselse en Brabantse afdelingen van LSP op 31 december opnieuw een strijdbaar, gezellig, feestelijk en betaalbaar oudejaarsfeest. De volledige opbrengst zal dienen voor het financieren van de campagnes van onze partij. Inschrijven en betalen kan bij Ammar voor 28 december op 0478/40.16.09 of via mail tresorier-psl-bxl@hotmail.com. Storten kan op de rekening BE18 0014 9478 6265 met de mededeling “31/12” gevolgd door je naam. De maaltijd en het feest vinden plaats in zaal Randstad, Hovenierstraat 47 1080 Molenbeek.

MENU van 2017:

Solidariteit met de arbeidersbeweging in Catalonië:

-Selectie van Catalaanse tapas

-Conejo al vino (Konijn gestoofd in wijn)

100 jaar Russische Revolutie:

-Keuze uit Sovjetcakes

-Bolsjewistische kaasschotel

-Koffie & Truffels van Oktober

Vegetarisch/vegan/halal menu mogelijk

PRIJS:

  • 25€ loontrekkenden (+5€ aan de deur)
  • 17€ niet loontrekkenden (+5€ aan de deur)
  • 5€ – 12 jaar
  • (Babysit mogelijk)

Betoging in Luik 

Dinsdag was er een vakbondsbetoging in Luik. Onze militanten verkochten 34 exemplaren van ons maandblad en drie abonnementen. Een volgende afspraak voor een vakbondsbetoging is op 4 december in Antwerpen.

Nationaal congres LSP

Op 8, 9 en 10 december vindt het tweejaarlijkse nationaal congres van LSP plaats. Een congres is voor ons de gelegenheid bij uitstek om collectief politieke en sociale perspectieven voor de situatie in ons land te bespreken en daaruit voorstellen te distilleren voor onze werking en de strijd voor een andere samenleving.

Een belangrijk onderdeel van ons congres is de voorbereiding. Op basis van uitgebreide teksten voeren alle afdelingen discussies. Op het einde van de discussiereeks verkiezen de afdelingen afgevaardigden die tijdens het congres stemrecht hebben. Afdelingen en leden kunnen amendementen indienen. Tijdens het congres wordt een zo groot mogelijke participatie beoogd. Een uitwisseling van ervaringen en inschattingen van de objectieve situatie is verrijkend voor alle leden. Het verfijnt onze analyses en maakt scherpere tussenkomsten in bewegingen mogelijk.

Op het congres wordt een nieuwe nationale leiding verkozen: een Nationaal Comité met een 40-tal leden die vier keer per jaar een volledig weekend vergaderen voor discussie over de politieke situatie en onze werking. Binnen dat Nationaal Comité wordt een Uitvoerend Bureau verkozen dat de dagelijkse werking coördineert. Na afloop van het congres zullen we de politieke resolutie traditiegetrouw publiceren. De titel van de tekst vat het samen: “Elementen van revolutie en contrarevolutie in nieuwe explosieve wereldorde.”