Home / Belgische politiek / Nationaal / Effectentaks: regering is zwak tegen sterksten en sterk tegen zwaksten

Effectentaks: regering is zwak tegen sterksten en sterk tegen zwaksten

Om de rijken minder te belasten, moeten meer middelen bij de rest van de bevolking gezocht worden. De logische roep om de miljonairs te belasten, wordt niet gevolgd.

Het Zomerakkoord bevat een effectentaks die als doel heeft om de rijksten ook een beetje te laten bijdragen. Wie een effectenrekening heeft met beursaandelen, obligaties, kasbons, warrants, beleggingsfondsen, … zou een beperkte taks moeten betalen. Waar gaat het over en wat is het effect van de taks?

door Ben (Charleroi) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

De maatregel van een effectentaks had als doel om CD&V te laten afzien van een meerwaardebelasting. Bovendien moet de effectentaks de illusie wekken dat de federale regering niet alleen een cadeaupolitiek voert ten aanzien van de rijksten.

Het gaat om een taks van 0,15% op alle effectenrekeningen boven de 500.000 euro. De maatregel moet 254 miljoen euro opbrengen, maar het reëel opgehaalde bedrag zal ongetwijfeld een pak lager zijn. Sommigen hebben het over maximaal 100 tot 150 miljoen euro. (1) En zelfs die bedragen zijn betwistbaar omdat er zoveel methoden zijn om de taks te ontwijken in een land waar fiscale spitstechnologie voor superrijken zo breed verspreid is.

Hoe zal de taks opgehaald worden? Dat is een goede vraag. Charles Michel stelde de rijksten snel gerust met de verklaring dat er geen sprake is van een vermogenskadaster. Hij rekent dus op de goede wil van de belastingplichtigen. Die moeten aangeven dat ze de belasting verschuldigd zijn. Hij rekent ook op de banken die de belasting bij de bron moeten vaststellen. Misschien kan de CD&V-top een kaarsje laten branden in de hoop dat de taks een succes wordt?

Professor fiscaal recht Denis-Emmanuel Philippe was duidelijk: “De bankenlobby heeft goed gewerkt. Als een klant zijn effectenrekening wil opsplitsen over verschillende banken en in zijn belastingaangifte geen melding hiervan maakt en zijn bank niet waarschuwt dat hij mogelijk onder de taks valt, dan zie ik niet hoe de fiscale administratie op de hoogte kan zijn.” (2)

Zoals Michel Maus, professor fiscaliteit aan de VUB, stelt: “De grote vermogens zullen gespaard worden door deze nieuwe maatregel. Vermogende Belgische families beheren hun beursgenoteerde aandelen in de overgrote meerderheid van de gevallen via holdingstructuren.” (3) Ze bezitten dus enkel niet-beursgenoteerde aandelen van de holding en zijn van de effectentaks vrijgesteld.

Deze taks is een rookgordijn om de vele cadeaus aan de grote bedrijven en de superrijken verteerbaar te maken. Deze taks is doelbewust zodanig opgesteld dat het effect ervan enkel maar bijzonder beperkt kan zijn. Ondertussen aarzelt de regering niet om er alles aan te doen om de openbare diensten af te breken, het enige (collectieve) bezit van diegenen die niet vermogend zijn.

Noten

  1. Trends-tendances van 7/09/2017.
  2. Le Soir van 9/10/2017. http://plus.lesoir.be/118341/article/2017-10-09/taxe-compte-titres-le-lobby-bancaire-tres-bien-fonctionne
  3. Trends-tendances van 7/09/2017.