Nederland: deze regering moet weg!

De Nederlandse arbeiders zijn in verzet gekomen tegen de botte afbraakpolitiek van de werkgevers en hun vertegenwoordigers in het kabinet. Onder druk van onderop – met name georganiseerd door het comité De Maat is Vol! – hebben de vakbonden de handschoen opgepakt en hebben hun achterban gemobiliseerd voor stakingen en demonstraties.

De regeringspartijen zijn aan het terugkrabbelen en proberen concessies te doen om de beweging te stoppen. Terecht hebben de vakbonden de verdeel-en-heers voorstellen van CDA, VVD en D66 keihard van de hand gewezen. Met hele en halve leugens over de staat van onze economie probeert de regering te verdoezelen waar het hen werkelijk om te doen is: de arbeidersklasse voor eens en altijd het zwijgen op te leggen. De dramatische verliezen van de regeringspartijen in de peilingen laten zien, dat de Nederlandse arbeiders en jongeren zich niet meer laten bedonderen.

ALGEMENE STAKING NODIG

De stakingen en manifestaties in Rotterdam op 20 september, en Amsterdam op 27 september waren bemoedigend. Het mag echter niet bij deze regionale stakingen blijven. Om het kabinet naar huis te sturen is een algemene staking noodzakelijk.

De vakbondsleiding moet de roep van delen van de vakbeweging, om op 9 november een algemene staking uit te roepen, overnemen: in eerste instantie een algemene 24- uursstaking, indien nodig daarna een staking voor 48 uur of net zo lang als noodzakelijk is om deze regering ten val te brengen.

De socialistische organisatie Offensief roept op, om op korte termijn een landelijke actiebijeenkomst te organiseren van actiecomités, arbeiders en jongeren die in actie willen komen. Op zo’n actiebijeenkomst zou de staking op 9 november voorbereid en georganiseerd moeten worden. Door het samenbrengen van alle krachten die de algemene staking ondersteunen kunnen we deze tot een succes maken.

NIEUWE ARBEIDERSPARTIJ

Er is een nieuwe, strijdbare arbeiderspartij nodig in Nederland. Door het verraad van de PvdA, die niet aarzelde om de bijl te zetten in de sociale verworvenheden in de drie kabinetten onder leiding van Lubbers en Kok, en op een haar na haar handtekening had gezet onder precies dezelfde bezuinigingen als nu worden uitgevoerd door CDA, VVD en D66, is deze partij niet meer geloofwaardig.

De SP kan uitgroeien tot deze nieuwe arbeiderspartij, mits zij de leiding neemt over het verzet wat nu losbarst, er in slaagt om de nieuwe lagen van jongeren en arbeiders die verandering willen aan zich te binden en geen illusies heeft in regeren samen met de PvdA. De komende weken zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de SP.

De partij staat voor de keuze: of zichzelf begraven in een gematigde oppositie met de PvdA, of de partij mobiliseren voor de algemene staking die de regering ten val kan brengen.

BREKEN MET HET KAPITALISME

Het kapitalisme heeft ons niets meer te bieden dan crisis, bezuinigingen, werkloosheid en oorlogen. Een regering die opkomt voor gewone mensen zal hoe dan ook moeten breken met het kapitalisme en een socialistisch beleid moeten voeren. Binnen het kapitalisme is geen enkele verworvenheid veilig. Offensief helpt niet alleen de beweging op te bouwen, maar komt daarbinnen ook consequent op voor socialistisch ideeën!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist