Non profit organiseert 24-urenstaking op 21 oktober

De ontevredenheid in de non-profitsector blijft erg groot. De onderhandelingen zitten vast en de verschillende regeringen maken duidelijk dat er niet aan de eisen van de non-profit zal voldaan worden. Bijgevolg wordt tot actie overgegaan door de vakbonden. Op 21 oktober is er een nationale staking en actiedag van alle vakbonden in de sector. Hieronder publiceren we een oproep van de LBC, de grootste vakbond in de sector. Terecht wordt daarin opgeroepen voor organiseren van een stevige actie. Wij steunen die oproep dan ook volledig.

Pamflet van de LBC

Het uur van de waarheid

Op 2 september hadden de onderhandelingen over het eisenpakket moeten heropstarten met de ministers Demotte en Vandenbossche. De dag ervoor evenwel ontvingen we een schrijven dat de vergadering werd verdaagd naar 16 september omdat men eerst het tekort in de Sociale Zekerheid en de vooruitzichten voor 2005 van het Planbureau wilde kennen.

Op 16 september dan werd ons gezegd dat de regering wil ingaan op twee punten van ons eisenpakket: tewerkstelling en opleiding! Een 13de maand, aanvullend pensioen, verbetering van de vergoeding voor onregelmatige prestaties, veralgemening van de 45 + regeling, invoering van de 36-urenweek… niet dus!

Op woensdag 22 september zou terug worden samengekomen… dit werd echter terug uitgesteld naar vrijdag 24 september waar we op de hoogte werden gesteld van de beslissing dat vanaf oktober 2005 28 miljoen Euro zal worden vrijgemaakt voor tewerkstelling. Met 28 miljoen Euro creëer je amper 778 voltijdse jobs… we vragen er in ons eisenpakket 25.000!

Maar schoner nog: terwijl wij onderhandelden met zijn kabinet hield minister Demotte een persconferentie waarin hij 3000 voltijdse jobs belooft! Algemene verwarring dus zowel op zijn eigen kabinet als bij de pers en de vakbondsvertegenwoordigers…

Wat de Vlaamse sectoren betreft is het al niet veel beters: de vorige Vlaamse regering heeft zes maanden lang elk gesprek geweigerd, de regering Leterme liet een paar weken terug via minister Vandenbroucke weten dat de non-profit de eerste jaren, net als het onderwijs, niets moet verwachten.

Het kan zo niet verder, een oud Vlaams spreekwoord zegt dat wie niet horen wil moet voelen!

En dus hebben we, samen met de andere Vlaamse en Waalse vakbonden beslist om op donderdag 21 oktober een nationale 24-urenstaking te houden in ALLE sectoren. Deze stakingsdag is een waarschuwing aan de federale en Vlaamse regering die moet beseffen dat de non-profit NOOIT buigt en NOOIT stopt tot er een valabel antwoord is op haar eisen!

Diezelfde dag, op donderdag 21 oktober, zullen per provincie betogingen georganiseerd worden om onze ‘Witte Woede’ te demonstreren aan de overheid.

Het wordt nu écht menens! Ieder van ons moet dit beseffen en ik roep dan ook elke collega in de Non-Profit op om een vuist te maken en mekaar te ondersteunen in de weken die komen. Dat kan maar door mee te staken, door mee massaal deel te nemen aan de betogingen, door mekaar te overhalen om niet aan de kant te gaan staan! Logistiek personeel hand in hand met administratieve collega’s, hand in hand met verpleegkundigen en verzorgenden, hand in hand met opvoeders, hoofdverpleegkundigen, kaders … solidair in een strijd die iedereen aangaat!

En dit is een belofte: als iedereen meewerkt ZULLEN ER STEVIGE RESULTATEN OP TAFEL KOMEN, dat was vroeger zo… dat zal vandaag niet anders zijn!

Organiseer u, overleg met mekaar, laat geen minuut verloren gaan…! Bedankt en succes gewenst!

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie