Home / Belgische politiek / Lokaal - Antwerpen / Beweging tegen afbraak sociaal werk in Antwerpen terug op gang trekken

Beweging tegen afbraak sociaal werk in Antwerpen terug op gang trekken

Het Antwerps stadsbestuur onder leiding van N-VA-burgemeester Bart De Wever houdt zich al enkele jaren bezig met de vermarkting van de sociale sector. Door middel van tendering worden sociale projecten in de uitverkoop gezet; degene die het voor de laagste prijs kan doen, krijgt het project. Dit systeem kan enkel leiden tot een toename van het aantal precaire situaties in de stad en een algemene verbreding van erbarmelijke levenscondities.

Vandaag leeft één op de zeven Vlamingen in armoede. Minstens één op de vijf Belgen komt moeilijk tot zeer moeilijk rond met zijn huidig inkomen. 28 procent van de Antwerpse kinderen tot drie jaar groeit op in armoede. Hulpverleners geven dagelijks het beste van zichzelf, maar tegen zo’n structurele ongelijkheid staan ze machteloos. Wie in een dergelijke situatie de zaak wil uitverkopen aan de privé, weet dat dit enkel rampzalige gevolgen kan hebben. Vandaag kampt de sociale sector al met een schrijnend tekort aan middelen. Vandaag vallen al mensen die dringend hulp nodig hebben uit de boot.

De vermarkting van het sociaal werk is een slag in het gezicht voor iedereen die erbij betrokken is. Sociaal werkers met jaren ervaring, goede banden met hun cliënten en de nodige expertise worden aan de kant geschoven om vervangen te worden door privébedrijven die er enkel op uit zijn de kost van sociaal werk zo klein mogelijk te maken.

Hetzelfde beleid dat ons sociaal werk in de uitverkoop zet, is er eveneens de oorzaak van dat zoveel mensen vandaag een beroep moeten doen op de sociale sector. In een algemene situatie van besparingen op onderwijs, pensioenen, sociale zekerheid; indexsprongen en looninleveringen; massa-ontslagen en stijgende werkloosheid, … is het niet verwonderlijk dat de noden steeds groter worden. De vermarkting van de sociale sector kadert in dezelfde neoliberale strategie van sociale afbraak. Totale verarming en sociale achteruitgang is het enig mogelijke resultaat.

Vorig jaar waren er veel acties en betogingen tegen dit fenomeen. Het leidde er toe dat de toekenning van daklozenbegeleiding De Vaart aan G4S (via tendering) ten minste werd uitgesteld. Dat toont aan dat een beweging wel degelijk een verschil maakt. Maar ondertussen is de inhoud van de dienstverlening sterk gewijzigd met een grotere nadruk op controle in plaats van begeleiding. Bovendien worden nu opnieuw enkele projecten in het uitstalraam gezet: Buurtwerk (Samenlevingsopbouw), Woonbegeleiding (CAW), drughulpverlening (Free Clinic) en een project van Vagga staan op dit moment op de markt.

Op 26 oktober is er een actie op de Groenplaats: ‘Festival Social’, een “feest voor kritisch sociaal werk.” Dat is een belangrijke activiteit om het protest tegen de vermarkting van het sociaal werk opnieuw op gang te trekken. Het biedt de mogelijk om tegelijk op te komen voor massale investeringen in wat een publiek sociaal werk moet zijn. Om dit te bekomen moeten we het verzet organiseren, verbreden en massaal op straat komen.

-> Facebook evenement