100 jaar geleden was er de grootste gebeurtenis uit de menselijke geschiedenis: een krachtig voorbeeld dat aantoonde hoe werkenden en armen hun lot zelf in handen kunnen nemen en de wereld veranderen. De Russische Revolutie van 1917 is de rode draad doorheen Socialisme 2017, een weekend van discussie en debat op 21 en 22 oktober. Het doel van Socialisme 2017 is niet om een historisch seminarie te houden, maar wel om er lessen uit te trekken voor de strijd van vandaag tegen het kapitalisme.

door Emily (Namen)

Een andere wereld: een grote uitdaging

Onze ambitie is niet klein: wij willen een andere wereld. Vandaag bezitten de 1% rijksten evenveel als de 99% anderen. Het fortuin van de 62 rijksten ter wereld is tussen 2010 en 2015 met 45% toegenomen tot 1.760 miljard dollar. De rijkdom van de armste helft van de mensheid is met 38% afgenomen in dezelfde periode. (Oxfam-rapport van januari 2017).

Onze levensomstandigheden zijn gelukkig niet meer die van Rusland begin 20e eeuw. Er zijn immers belangrijke verworvenheden afgedwongen door strijd van de arbeidersbeweging. Deze verworvenheden liggen vandaag permanent onder vuur (onzekere laagbetaalde jobs, aanvallen op pensioenen, afbouw openbare diensten, heksenjacht op werklozen en zieken, …). Vandaag leeft 40% van de werkenden in ons land ofwel in armoede ofwel in een gezin met een risico op armoede (volgens een studie van Solidaris in 2016). Bij een tegenslag moeten gezinnen steeds meer de keuze maken tussen medische zorgen en genoeg overhouden om te kunnen eten.

De grote bedrijven geven geen moer om ons leven. Het gesjoemel van de grote automobielbedrijven leidt jaarlijks tot 5.000 doden in Europa als gevolg van uitstoot en fijn stof (Environmental Research Letters, september 2017). De opwarming van de aarde maakt dat de orkanen en stormen in Centraal- en Noord-Amerika aan kracht winnen en voor meer neerslag zorgen. Ook dat leidt tot meer slachtoffers en schade. De inhaligheid van de kapitalisten schaadt onze planeet en onze levensstandaard.

Organiseren om een einde te maken aan het kapitalisme!

Jongeren, werkenden, werklozen, gepensioneerden, … hebben er los van hun afkomst, gender of seksuele oriëntatie alle belang bij om een einde te maken aan dit systeem dat enkel leidt tot oorlog, discriminatie, milieurampen en ellende.

Het voorbeeld van de Russische Revolutie onderstreept waarom het belangrijk is om ons goed te organiseren. We hebben een enorme potentiële kracht: de kracht van ons aantal en onze plaats in het productieproces. De revolutie van 1917 toonde aan dat de collectieve kracht veel groter is dan de som van individuen. Het toonde hoe we overwinningen kunnen boeken in moeilijke strijd.

Onze strijd vandaag begint niet van nul af aan. Er zijn ervaringen waar we op kunnen verderbouwen, maar dan moeten we wel de tijd nemen om eruit te leren. De strijd tegen dit systeem wordt steeds dringender. Hoe langer dit systeem blijft bestaan, hoe meer onze sociale verworvenheden en onze planeet te lijden krijgen. Voor onze toekomst en die van de toekomstige generaties moeten we de strijd nu aangaan.

Neem deel aan Socialisme 2017

Socialisme 2017 bestaat uit drie plenaire meetings en 24 werkgroepen rond 7 grote thema’s. We nodigden internationale sprekers en vertegenwoordigers van actiegroepen en organisaties uit. We nemen de ruimte om te discussiëren over wat het is om vandaag revolutionair te zijn, de plaats van jongeren in de strijd, de noodzaak van internationale revolutie, de vraag hoe we gevaren van contrarevolutie kunnen bestrijden, … Er wordt ook ingegaan op kunst of op wat het marxisme betekent. Er is een volledig parkoers met de campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en het Asociaal beleid) met werkgroepen over de rol van vrouwen en LGBTQI+ in strijd en de noodzaak van socialistische maatschappijverandering om een einde te maken aan alle vormen van discriminatie.

Het weekend wordt afgesloten met een meeting rond de vraag: “Wat betekent het om revolutionair te zijn in de 21e eeuw?” Waarom moeten we ons organiseren in een partij en welk programma is nodig? Dit evenement is de beste plaats om te beginnen bouwen aan een kracht die opkomt voor een socialistische maatschappij. Aarzel niet, neem een voorverkoopkaart en we zien elkaar op 21 en 22 oktober!