Rijksmuseum in Amsterdam. Foto: Wikipedia

Nederland heeft een nieuwe regering. Een kabinet voor de “normale nederlander”. Volgens de regeringspartijen, met de VVD voorop, is dat de aandeelhoudende, winstmakende, ondernemende Nederlander. De belasting op winst uit aandelen en de winstbelasting gaan omlaag. De armere, ‘abnormale’ Nederlander krijgt een strafpakket…Dit kabinet moet zo snel mogelijk het Rijksmuseum in. Maar dat gaat niet vanzelf.

Artikel door Pieter Brans, Amsterdam – overgenomen vanop Socialistischalternatief.nl

De grote gebaren naar de rijken (met een inkomen van boven de 100.000 Euro ga je er 1500 op vooruit), iemand moet dat betalen. Daarom gaat de BTW op eerste levensbehoeften van 6 naar 9%. Dan gaat het om de dagelijkse boodschappen, groente en fruit (dacht dat het de bedoeling was dat we gezonder gingen eten…), energie, water, boeken, kunst, horeca (koffie en bier), kaartjes voor het openbaar vervoer. De VVD zegt dat dit wordt goedgemaakt door verlaging van de inkomstenbelasting. Iedereen weet dat dat niet klopt. Rijken krijgen een lager tarief, de rest een verhoogd standaard tarief voor de inkomstenbelasting.

Voor de helft van de jongeren geldt nu al dat ze niet weten of er morgen nog werk is. Daar komt geen einde aan. Veel ZZP’ers verdienen een schandalig laag uurtarief, meer dan een ouderwets stukloon zonder sociale zekerheid is het niet. Dat blijft waarschijnlijk ook zo.

Wat de ouderen betreft kunnen we het niet beeldender zeggen dan de FNV: de ouderen mogen op hun knieën naar de eindstreep, de versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd blijft gehandhaafd. Wie het vervroegd pensioen of de AOW gehaald heeft wordt door het vaak kleine inkomen extra gestraft met de BTW-verhoging op de dagelijkse boodschappen.

Grote groepen Nederlanders gaan door een nieuwe regeling minder verdienen dan het huidige minimumloon. In veel gevallen geldt er al helemaal geen CAO om werknemers te beschermen.

Dit kabinet staat zwak. Het motto is “Vertrouwen in de toekomst” maar de feitelijke situatie is anders. Dit kabinet heeft slechts een meerderheid van 76 zetels in het parlement. De steun voor deze combinatie van neoliberalen en conservatieve christenen in de samenleving is minimaal, slechts een kwart van de mensen is positief gestemd. 40 Procent heeft geen vertrouwen en de helft van de mensen denkt dat ze er op achteruit zullen gaan.

De leiding van de FNV geprobeerd heeft om met de werkgevers een sociaal akkoord met het nieuwe kabinet te sluiten. Dat is mislukt. Vervolgens zijn de werkgevers door het kabinet alsnog ruim bediend. De vakbeweging speelt in de ogen van dit kabinet geen rol meer. Voor de vakbeweging is er nog maar één mogelijkheid: onderhandelen op basis van de kracht en druk die alleen door actie kan worden opgewekt.

Voor de oppositie geldt dat de actie om de BTW verhoging ongedaan te maken, al begonnen is. Een handtekeningenactie is een goed begin, maar er zal meer nodig zijn om dit kabinet van koers te laten veranderen. De samenwerking van de SP met Groen Links en de PvdA tegen de verhoging van het lage BTW-tarief lijkt nu logisch, maar er schuilt wel degelijk een gevaar in samenwerking met partijen die het bezuinigingsbeleid in de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt.

De arbeidersbeweging zal het programma van deze nieuwe regering alleen door massaal verzet kunnen blokkeren. De mogelijkheden in het parlement zijn veel te beperkt om effect te sorteren.

Vooral de vakbeweging moet leiding geven aan dit verzet. De SP moet buiten de Tweede Kamer nieuwe slagkracht ontwikkelen. Voor een effectieve strijd is een programma nodig met de volgende eisen:

  • Weg met de BTW verhoging!
  • Een loonsverhoging van minimaal 3,5%, iedereen minsten 1000 Euro erbij
  • Een 32-urenweek met behoud van loon
  • Een minimumtarief voor ZZP’ers van 20 Euro per uur
  • Een einde aan nulurencontracten en andere vormen van nieuwe slavernij
  • Geen aantasting van de ontslagbescherming
  • Voor ouderen een inkomen van 80% van het laatste loon, meer voor de laagstbetaalden