Home / Op de werkvloer / Publieke sector - algemeen / 10/10 – stakers aan het woord: delegee bij het OCMW van Luik

10/10 – stakers aan het woord: delegee bij het OCMW van Luik

Er wordt steeds meer gevraagd om te controleren in plaats van mensen te helpen

Op 10 oktober wordt in de publieke sector actie gevoerd. De oproep komt van ACOD. Er is ook solidariteit van een aantal vakbondsafdelingen uit de private sector. De actiedag van 10 oktober wordt niet overal even goed voorbereid, wat een gemengd beeld oplevert. Maar redenen om in actie te gaan, zijn er in overvloed. Dat stellen we vast in een reeks interviews die we deden met personeelsleden uit de publieke sector. 

“Het is geen geheim dat het bij het OCMW in Luik langs alle kanten kraakt. De toename van de werkdruk is nog erger geworden sinds schoolverlaters die van de werkloosheid uitgesloten werden bij ons terecht kwamen. Het komt terug in alle openbare diensten: we moeten veel meer doen met minder: meer en complexere dossiers opvolgen, meer procedures, … en dit met minder personeel omdat wie vertrekt niet altijd volledig vervangen wordt. Bovendien laat de infrastructuur te wensen over. Soms is er zelfs geen bureau voor de collega’s van het onthaal.

“Tegelijk wordt de algemene oriëntatie van onze taakomschrijving aangepast: er wordt steeds meer gevraagd om te controleren in plaats van mensen te helpen. Dit gebeurt tegen de achtergrond van toenemende armoede en bijhorende sociale problemen. De vraag naar bijstand neemt toe, maar onze middelen nemen af.

“Het zorgt voor ontmoediging bij collega’s. Er zijn meer gevallen van burn-out. Als de regering dan nog eens de openbare diensten aanpakt, valt dit slecht bij het personeel. Het wordt ervaren als een expliciet misprijzen.”

Print Friendly, PDF & Email