Home / Op de werkvloer / NMBS / 10/10 – stakers aan het woord: een spoorman

10/10 – stakers aan het woord: een spoorman

Het spoor kan bijdragen aan een oplossing voor het mobiliteits- en milieuprobleem

Op 10 oktober wordt in de publieke sector actie gevoerd. De oproep komt van ACOD. Er is ook solidariteit van een aantal vakbondsafdelingen uit de private sector. De actiedag van 10 oktober wordt niet overal even goed voorbereid, wat een gemengd beeld oplevert. Maar redenen om in actie te gaan, zijn er in overvloed. Dat stellen we vast in een reeks interviews die we deden met personeelsleden uit de publieke sector. 

 

“Bij het spoor loopt de frustratie al langer steeds hoger op door de zware besparingen op de werkingsmiddelen van zowel NMBS als Infrabel. Dit leidt tot ongenoegen bij de personeelsleden die graag een kwaliteitsvolle, stipte en veilige dienstverlening willen aanbieden. De reizigers zijn de defecte, laattijdige en afgeschafte treinen beu. Ook gaat de communicatie er steeds verder op achteruit. Dit komt ook doordat er bespaard wordt op personeel. Er zijn steeds minder werknemers bij de spoorwegen die meer reizigers moeten vervoeren. Vaste contracten bij steeds meer personeelscategorieën worden vervangen door tijdelijke contracten waardoor er ook veel knowhow verdwijnt doordat contractuelen vaak voor beter betaalde jobs solliciteren in de privé.

“Daarenboven zijn er allerhande besparingspesterijen op kap van het personeel zoals het inperken van het systeem flex voor de werkplaatsen, het afschaffen van het inbrengen van tijdvertragingen als arbeidstijd bij laattijdige aankomst, het inboeten op twee feestdagen, het optrekken van de pensioenleeftijd en omlaaghalen van het pensioenbedrag, het opvoeren van de flexibiliteit en werkdruk, …

“Er zijn redenen genoeg waarom het personeel kwaad is op de beleidsmakers. Het spoor zou kunnen bijdragen aan een oplossing voor het mobiliteits- en milieuprobleem maar dit wordt kortzichtig als mogelijkheid opzij geschoven.

“Om de staking voor te bereiden, zijn er verschillende personeelsvergaderingen en er worden pamfletten verspreid. Er zijn extra militantenraden en meetings. Er is steeds meer discussie op het werk onder collega’s. Normaal zullen er op de stakingsdag zelf piketten komen voor een aantal belangrijke stations. Waarschijnlijk zullen er nog treinen rijden, maar het treinverkeer zal redelijk in de war zijn.

“De vakbonden zouden meer naar de voorstellen van de basis moeten luisteren en samen met het personeel een actieplan uitstippelen, maar ook de strategieën analyseren om te leren uit fouten en methodes te zoeken om bredere steun te vinden. Er moet ook een doorgedreven campagne gevoerd worden naar de bevolking toe over het nut van de openbare diensten en het openbaar vervoer. Verder zouden de vakbonden ook meer intersectorele bijeenkomsten moeten organiseren zodat het begrip en de solidariteit onderling groeien.”

Print Friendly, PDF & Email