Home / Op de werkvloer / NMBS / 10/10 – stakers aan het woord: een treinbegeleidster

10/10 – stakers aan het woord: een treinbegeleidster

Roeste rammelbakken, gesloten loketten, defecte ticketautomaten, vertragingen voor de reiziger, terwijl wij langer en flexibeler werken met minder personeel

Op 10 oktober wordt in de publieke sector actie gevoerd. De oproep komt van ACOD. Er is ook solidariteit van een aantal vakbondsafdelingen uit de private sector. De actiedag van 10 oktober wordt niet overal even goed voorbereid, wat een gemengd beeld oplevert. Maar redenen om in actie te gaan, zijn er in overvloed. Dat stellen we vast in een reeks interviews die we deden met personeelsleden uit de publieke sector. 

“Personeel en reizigers worden dagelijks gegijzeld door de jarenlange afbraakpolitiek bij het spoor. Roeste rammelbakken, gesloten loketten, defecte ticketautomaten, vertragingen voor de reiziger, … terwijl wij langer, flexibeler en sneller moeten werken met minder personeel. Het zomerakkoord is de druppel die nog maar eens de overvolle emmer doet overlopen. Interim-arbeid mogelijk maken en het stopzetten van statutaire aanwervingen is een frontale aanval op de veiligheid, een poging om verdeeldheid te creëren onder het personeel en straks nog harder te besparen. Langer werken, voor minder geld? Nadat er ‘methoeveelnulletjes’ euro verspild is aan een mislukte nieuwe vertrekprocedure. Op een moment dat er bijna meer directie is dan personeel. Wij pikken dit niet meer! Dat wéét de regering. Ze kan dan ook niet wachten om ons het zwijgen op te leggen met de minimale dienstverlening. Maar zwijgen staat niet in het woordenboek van mijn depot.

“Het merendeel van de collega’s is het erover eens dat we af moeten van deze regering én dat het altijd dezelfden zijn die moeten inleveren. Maar er zijn ook heel veel vragen. Hoe kunnen we onze specifieke eisen koppelen aan het grotere verhaal? Zal een 24u-staking genoeg zijn? Wat na 10 oktober? Hoe kunnen we reizigers informeren over onze inzet? We hebben tijd en ruimte nodig om aan deze vragen en frustraties gehoor te geven. Het personeel bijeenbrengen, ingaan op de verschillende dossiers en samen nadenken over het vervolg van de acties: dat zijn enkele noodzakelijke uitdagingen waar we voor staan om tot een overwinning te komen. Een overwinning die zorgt voor meer middelen die beantwoorden aan zowel de noden op de werkvloer als die van de reizigers.”