Lutgen. Foto: Wikimedia

Benoit Lutgen (CDH) greep met zijn ‘oproep van 19 juni’ wat hem een uitstekende kans leek: hij trok de stekker uit de regionale coalities met de PS. Enkel voor de Waalse regering kwam er ondertussen een nieuwe meerderheid van CDH en MR. Dit is een nieuwe besparingsmachine.

Artikel door Alain uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Het begin van het einde van de stabiliteit in Wallonië

Wallonië kende jarenlang een periode van relatieve politieke stabiliteit met twee partijen – de PS en de MR – die een centrale rol speelden. Het proces van politieke fragmentatie in Vlaanderen met het einde van de CVP-staat begint nu ook Wallonië te bereiken.

De kwestie van mandaten en toplonen op zich volstaat niet als verklaring hiervoor. Naast Samusocial waren er tal van andere schandalen met raden van bestuur waarin ook MR-vertegenwoordigers zitten. Er waren ook de specifieke affaires zoals Kazachgate en nu ook Azerigate die aangeven dat de PS geen monopolie op corruptie heeft. Voor CDH ging het om een bocht naar rechts waarbij de partij zich opmaakt voor deelname aan een eventuele regering-Michel 2.

Neoliberaal economisch beleid wordt uitgediept

De nieuwe Waalse regering kwam met een regeringsverklaring die deels correct is: “De industrie is het hart van de economie. Wallonië moet zijn industriële politiek dus versterken om meerwaarde en meer jobs te creëren. Een industrialisatiepolitiek die jobs oplevert, moet gezien worden in een bredere context die rekening houdt met het volledige ecosysteem waarin bedrijven actief zijn: onderzoek en ontwikkeling, diverse steunmaatregelen voor bedrijven (financiering, groei, internationalisering).”

Er wordt niet bij vermeld dat geen enkel bedrijf de productiecapaciteit zal verhogen indien er geen afname is (publieke en private consumptie). Er wordt ook niet vermeld dat de tegenstellingen van het kapitalisme aan de basis van de crisis liggen. Er gingen duizenden jobs verloren in de metaal, glassector, banken, … De nieuwe Waalse regering komt als antwoord niet verder dan dezelfde oude recepten die ook onder de vorige regering niet werkten. “Het Marshall-plan zal versterkt worden in bepaalde belangrijke sectoren, zoals de digitalisering, waarbij zoveel mogelijk KMO’s in het plan betrokken worden.”

Het ‘toekomstcontract voor Wallonië’ en het ‘Marshall-plan’ zijn de afgelopen tien jaar al uitgetest en ze hebben de fundamentele problemen van de Waalse economie niet opgelost. Ondertussen moeten de massa’s opdraaien voor het falende beleid. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitkomst van het begrotingsconclaaf nog niet bekend, maar de toon is wel duidelijk: er wordt overal op bespaard (RTBF, 21 september). Er wordt geknipt in de publieke uitgaven om de cadeaus aan de bedrijven te betalen. Om het verzet tegen de sociale afbraak te breken, wil de Waalse regering onder meer minimale dienstverlening bij het busbedrijf TEC invoeren.

Toegenomen polarisering

Er is een polarisering van het politieke landschap. Terwijl Charles Michel het spook van het communisme terug opdiept (zie dit artikel), pleit het Waalse ABVV voor een progressieve meerderheid van PS, PTB en Ecolo. Bij CDH voelen vertegenwoordigers van de christelijke arbeidersbeweging zich niet op hun gemak met de bocht naar rechts.

We moeten ons geen illusies maken: om de besparingsmachine te stoppen, moeten we op onze eigen krachten rekenen doorheen sociaal verzet. De mobilisatie zal versterkt worden indien een politiek alternatief dat vertrekt van de noden van de bevolking als een reële uitkomst van strijd wordt gezien.