Home / Internationaal / Europa / Catalonië: historische jongerenmobilisatie tegen rechtse repressie

Catalonië: historische jongerenmobilisatie tegen rechtse repressie

In Barcelona waren er 150.000 betogers die riepen: “Dit is wat er gebeurde onder Franco.” De algemene studentenstaking en betogingen van de Sindicat d’Estudiants en andere linkse studentenorganisaties in Catalonië was een onbetwistbaar succes. Honderdduizenden jongeren in Barcelona, Tarragona, Lleida en Girona verlieten de klaslokalen en campussen van alle universiteiten en middelbare scholen om te betogen voor het recht op zelfbeschikking van Catalonië en tegen het repressieve offensief van de rechtse Spaanse regering van de conservatieve PP.

Verslag door de Sindicat D’Estudiants, de studentenvakbond in Catalonië

Net zoals in de laatste jaren van de Franco-dictatuur namen jongeren en studenten het voortouw in de strijd voor democratische rechten en tegen de noodtoestand die in de praktijk is uitgeroepen door de PP. De jongeren verzetten zich tegen het Spaanse nationalisme, autoritarisme, besparingen en corruptie. “Volem Votar” (Wij willen stemmen), was de slogan die de massa’s op straat bracht. Daarmee toonden ze dat ze niet bang zijn en dat we samen zullen opkomen voor vrijheid voor onze gezinnen.

De laatste dagen was er grote druk van de regering, het ministerie van onderwijs en het gerecht. Het openbaar ministerie dreigde ermee jongeren en hun familieleden te vervolgen als ze het recht om te staken en te protesteren zouden uitoefenen. Ze durfden ons niet op te pakken, maar als ze een kans hiertoe zagen was het meteen gebeurd. Het enige wat hen tegenhield om nog brutaler op te treden, is de vastberadenheid van de jongeren en werkenden in Catalonië die niet over zich heen laten lopen. De grote mobilisaties van de afgelopen dagen en de massale jongerenbetogingen en stakingen van 28 september tonen hoe we de reactionaire en autoritaire agenda een nederlaag kunnen toebrengen. Op deze manier kunnen we ons recht om te stemmen afdwingen en zelf beslissen over onze verhouding tot de Spaanse staat.

De staat, de regering en de meeste media hebben alle registers van het Spaans nationalisme en chauvinisme opengetrokken. Ze stuurden tot 16.000 agenten en militaire politie om het referendum te stoppen en ervoor te zorgen dat wij onze zeg niet kunnen doen. Er werd nooit een gelijkaardige inspanning ondernomen tegen corrupte dieven die onze publieke middelen plunderen. Of tegen de bankiers die miljarden steunden. Laat staan dat dergelijke middelen werden ingezet om armoede en ellende te stoppen. De erfgenamen van het Franquisme [naar de voormalige dictator Franco] hebben nooit de dictatuur veroordeeld, geven nog steeds steun aan fascistische bendes, voeren antidemocratische wetten door en besparen hard op onderwijs en gezondheidszorg. Ze creëren massale werkloosheid, jobonzekerheid en zijn verantwoordelijk voor ellendige lonen. Ze willen ons lessen in democratie geven aan de hand van politiematrakken, rechtbanken en het rechterlijk stelsel.

De Sindicat d’Estudiants zal de strijd niet stoppen. Samen met miljoenen werkenden en jongeren komen we op voor het recht van de Catalaanse bevolking om te beslissen en gaan we in tegen al wie ons dit fundamentele recht wil ontzeggen. We zetten de strijd verder tegen diegenen die het reactionaire Spaanse nationalisme verspreiden en verdergaan op de erfenis van de burgeroorlog die leidde tot miljoenen doden, gevangenen, gemartelden en ballingen. Deze slachtoffers werden nooit erkend door de regering en de staat.

De straat zal hier niet stoppen. Het gaat niet enkel om de PP, maar ook Ciudadanos en de PSOE-leiding die miljoenen werkenden en jongeren de rug toekeren om samen met de erfgenamen van Franco de democratische rechten van de bevolking van Catalonië met de voeten te treden.

Voor zondag roepen we de jongeren van Catalonië op om massaal te mobiliseren en op straat te tonen dat we willen stemmen. We zullen vreedzaam maar vastberaden ingaan tegen pogingen om onze rechten te beknotten. Er is nood aan een onmiddellijke oproep en organisatie van een algemene staking van alle werkenden en jongeren om deze historische mobilisatie door te zetten tot een overwinning.

Fotoreportage van de Sindicat d’Estudiants in Barcelona:
Barcelona 28 de Setembre #vaga28S