Van Larzac naar het Europees Sociaal Forum

Van 12 tot 15 november vindt in St Denis, Parijs, het tweede Europees Sociaal Forum plaats. Het ESF is volgens de organisatoren een onderdeel van het mondiaal sociaal forum in Porto Allegre. Maar het ESF vindt ook plaats in een bijzondere sociale situatie. Dit jaar werd Europa opgeschrikt door verschillende sociale strijdbewegingen tegen neo-liberale aanvallen van de kapitalistische regeringen (op vlak van pensioenen, privatiseringen, onderwijs,…)

Ga met ons mee naar het ESF!

Op 15 november is er in Parijs een grote betoging ter afsluiting van het Europees Sociaal Forum. Wij willen daar zeker aanwezig zijn. Indien er voldoende inschrijvingen zijn om met ons mee te gaan, leggen we een bus in. Anders gaan we met auto’s. Schrijf je vandaag nog in via info@socialisme.be. De prijs voor het vervoer zal ongeveer 20 Euro bedragen.

Er is een heropleving van strijd in de meeste Europese landen, zelfs die landen die een vrij "rustig" sociaal klimaat kenden zoals Engeland of Oostenrijk. Het aantal dagen algemene staking is toegenomen. En daarenboven kwam dan nog de beweging tegen de oorlog in Irak die opgebouwd werd op basis van de verworvenheden van de antiglobaliseringsbeweging en die leidde tot historische internationale mobilisatiedagen.

Die nieuwe sociale situatie leidt ertoe dat meer en meer mensen het barbaars karakter van het kapitalisme inzien en de woede toeneemt tegenover het cynisme van dit systeem. Los van de kleur van de regeringen, zien we overal hetzelfde soort aanvallen.

De antiglobaliseringsbeweging heeft geen politiek verlengstuk, terwijl toch actie wordt gevoerd tegen de regeringen en tegen internationale instellingen. Er wordt gezegd dat "een andere wereld mogelijk" is, maar we moeten ook uitleggen hoe dat kan en welke andere wereld we willen. Binnen de antiglobaliseringsbeweging is dat niet evident omdat er vooral opgekomen wordt tegen de negatieve effecten van het kapitalisme.

Op de bijeenkomst in Larzac vorige zomer werden die kwesties erg duidelijk. Veel aanwezigen namen in de maanden ervoor deel aan stakingen en de vraag naar een alternatief op de regering werd gezien als iets cruciaal: als een beweging van zo’n omvang de regering niet doet vallen, wat moet er dan wel gebeuren?

De noodzaak om de antiglobaliseringsbeweging te koppelen aan sociale strijdbewegingen is erg actueel. De betogingen tegen de G8 in Evian zouden ongetwijfeld een andere impact gehad hebben moesten de delegaties van arbeiders die in beweging waren deelgenomen hebben, of moest er bvb een algemene staking uitgeroepen zijn.

Het ESF moet een verzamelplaats van strijdbewegingen zijn, maar ook een evaluatie maken van de politiek van de regeringen in Europa. Dit moet leiden tot het organiseren van een gezamenlijke strijd op Europees niveau en met eisen die ingaan tegen het kapitalisme. Er zijn thema’s genoeg: de massa-ontslagen, privatiseringen, pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs,… De aanvallen vanuit de Europese regeringen worden gecoördineerd via de Europese Unie of de Wereldhandelsorganisatie. De antiglobalisten moeten ook op die niveau’s hun acties coördineren.

Wij zullen op het ESF in St Denis aanwezig zijn als onderdeel van International Socialist Resistance en het CWI. Aan de betoging van 15 februari zullen we bovendien met een ruime delegatie deelnemen.

Delen: Printen:
Voorpagina van de De Linkse Socialist