Home / Op de werkvloer / Voeding / Schandalige patronale lock-out bij Godiva in Koekelberg

Schandalige patronale lock-out bij Godiva in Koekelberg

Het personeel van chocoladefabrikant Godiva verzet zich al vijf weken tegen een herstructureringsplan waarmee de directie de verpakkingsafdeling in Koekelberg wil sluiten. De directie wil dat werk in onderaanneming geven om te besparen op de kosten en 90 van de 360 werknemers aan de deur te zetten.

Verslag en foto’s door Boris

Nood aan jongerenmarsen voor werk

Volgens de Nationale Bank verdwenen in 2009 67.000 jobs in ons land en zal 2010 tot twee keer zo erg zijn. Dit jaar zullen we de kaap van 750.000 werklozen overschrijden, aldus een studie van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Dat zijn drieste recordcijfers.

LSP steunt het idee van lokale jongerenmarsen voor werk en wil daarbij samenwerken met iedereen die dat wenst (organisaties en individuen). Daartoe stellen we voor om mobilisatiecomités op te zetten in de bedrijven, wijken en scholen om te bouwen naar een geslaagde en strijdbare lokale betoging.

Onze eisen daarbij zijn:

  • Stop de jacht op de werklozen. Pak de werkloosheid aan, niet de werklozen!
  • Verdedig elke job, geen racisme. Nationalisatie van bedrijven die overgaan tot collectieve ontslagen!
  • Stop de onzekere minicontracten. Degelijke jobs voor iedereen met een minimumloon van 1500 euro netto!
  • Meer publieke middelen voor onderwijs: 7% van het bbp!
  • Verdeel het beschikbare werk: 32 urenweek zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen!

De arbeiders stonden woensdagochtend voor gesloten deuren. Ze werden daarvan niet verwittigd. Deze week moest slechts de helft van het personeel werken omwille van de Paasvakantie. Voor de directie telt enkel de winst en daarom had ze gedreigd met een lock-out vanaf komende maandag. Daarmee wou het reageren op de syndicale acties: stakingen, betogingen en langzaam aan acties op de werkvloer. De directie heeft haar dreigement vroeger uitgevoerd dan voorzien.

Een honderdtal arbeiders van zowel de rode als de groene vakbonden protesteerden gisterenochtend voor de poorten van het bedrijf. Ze willen aantonen dat ze zich niet laten doen door de patronale intimidaties. Er werden slogans geroepen tegen de patroon – “Patroons zijn dieven en fraudeurs” – en oproepen om allemaal samen de strijd aan te gaan.

De directie wil de acties van het personeel criminaliseren. In een persbericht stelde ze: “Gezien de escalatie die leidt tot geweld in de acties van het personeel in Brussel, hebben we geen andere keuze dan er onmiddellijk en tijdelijk de productie te stoppen.” De aanleiding voor de “escalatie” is het feit dat de directie 90 personeelsleden zomaar op straat wil gooien om de winsten te verhogen. Als het personeel daartegen in actie komt om de jobs te verdedigen, dan vindt de directie dat blijkbaar gevaarlijk en zelfs gewelddadig.

De directie wil het verzet breken met een lock-out waarmee het tegelijk ook het stakingsrecht wil breken. Dit is niet de eerste provocatie van de directie. Er was al een procedure toen werd geweigerd om de lonen uit te betalen na een langzaam aan actie van het personeel (we publiceerden hierover een Franstalige video).

In 2008 werd Godiva een filiaal dat volledig in handen was van Yildez, het moederbedrijf van de Turkse groep Ulker. Dat is een van de grootste voedingsbedrijven ter wereld en het produceert koekjes, chocolade, drank en andere producten. De groep Ulker realiseerde in 2008 met 30.000 werknemers een zakencijfer van 10,9 miljard euro. Sinds de overname van Godiva werd bekend gemaakt dat Ulker de kosten wereldwijd met 24 miljoen euro wil verminderen, uiteraard ten koste van het personeel. In 2010 wil de directie nog eens 10 miljoen euro besparen en daartoe moet de verpakkingsafdeling in Brussel weg.

De acties van het personeel toonden de vastberadenheid. Ook bij Bayer en Inbev zagen we eerder hoe een vastberaden verzet tegen de dreiging van ontslagen of aanvallen op de lonen en arbeidsvoorwaarden, heeft geleid tot het intrekken van de plannen. Bij Inbev werden de vestigingen geblokkeerd en was er solidariteit doorheen het volledige bedrijf, zelfs tot in Sao Paolo in Brazilië.

Ook bij Godiva is solidariteit nodig. 75% van de arbeiders van Godiva wonen in Brussel, velen in de buurt van de Basiliek van Koekelberg (de buurt waar Godiva is gevestigd). Dit is vlakbij enkele wijken waar de werkloosheidsgraad oploopt tot 70% onder de jongeren. Een nieuw sociaal drama bij Godiva zal die situatie enkel erger maken. LSP-Brussel en de campagne “jongeren voor werk” zijn in Koekelberg een solidariteitscampagne gestart met de arbeiders van Godiva.

Leave a Reply