Luik: verhoging van het inschrijvingsgeld

Net voor het einde van haar mandaat voerde de Waalse minister van onderwijs, mevrouw Dupuis, een decreet in dat zogenaamd “verminderd inschrijvingsgeld” toelaat voor studenten met financiële moeilijkheden. Een initiatief dat op bijval zou kunnen rekenen, ware het niet dat de minister dubbel werk deed. Reeds jaren financieren de sociale diensten van de Waalse universiteiten een “intermediair” inschrijvingsgeld. “Intermediair”, in de zin dat het hoger ligt dan het inschrijvingsgeld voor beursstudenten, wat de Franstalige gemeenschap voorziet voor de armste studenten.

Simon, EGA-Luik

Dit gefinancierde inschrijvingsgeld van de universiteiten bedroeg tot voor kort 277 euro. Het inschrijvingsgeld dat minister Dupuis doorvoerde ligt vanaf dit jaar op 430 euro. Van een “sociale maatregel” gesproken! Aan een aantal universiteiten, zoals die van Luik, begonnen de studentenvertegenwoordigers zich dan ook zorgen te maken omtrent de gevolgen van deze verhoging voor de minder gefortuneerde studenten. Van de academische overheden kregen ze de verzekering dat alles in de loop van volgend jaar geregeld zou worden.

Het kan erop lijken dat de nieuwe minister van onderwijs, mevrouw Simonet, ertoe neigt om opnieuw het “intermediare inschrijvingsgeld” te laten zakken tot 277 euro. Dit soort verklaringen, bol van de “goede bedoelingen”, zijn gebruikelijk voor de rectors en de ministers van onderwijs. Als ze er daarmee in slagen om de officiële studentenvertegenwoordigers gerust te stellen, komt het er voor ons enkel op aan om die beloften in resultaten om te zetten. Daarvoor zal de mobilisatie van de studenten nodig zijn. Moeten we “afwachten en zien”, zoals de “gematigde” studentenvertegenwoordigers voorstellen? Neen, we moeten een tegenoffensief voorbereiden en strijden voor het behoud van onze verworvenheden.

Delen: Printen: