Vecht mee met ALS tegen besparingen in het onderwijs

Meer en meer wordt duidelijk dat de regering en de universitaire autoriteiten bezig zijn met een grootschalig offensief tegen het democratisch gehalte van ons hoger onderwijs. Nieuwe besparingen en prijsverhogingen volgen zich in spoedtempo op. Vorig jaar werden aan de VUB nog de restaurantprijzen quasi verdubbeld. Dit jaar stijgen de inschrijvingsgelden aan de Luikse universiteit ULG van 277 euro naar 430 euro. Aan de ULB wordt eveneens een fikse stijging van de inschrijvingsgelden overwogen.

Tim Joosen

Aan Vlaamse zijde werden de beurzen voor de bijkomende gespecialiseerde jaren – in Bologna-termen “master-na-master” – afgeschaft. En aan de VUB wil de vice-rector onderwijs het systeem van zelfstudiecentra, waar studenten met studiemoeilijkheden terecht kunnen, afschaffen om de universiteit meer op de elite-studenten te richten.

De “geneugten” van Bologna

Zo wordt stilaan duidelijk wat Bologna concreet betekent voor de studenten en het personeel van het hoger onderwijs. De Bologna-hervormingen zijn niets anders dan het voorbereiden van onze universiteiten op de concurrentie, op een geprivatiseerde onderwijsmarkt naar angelsaksisch model. De besparingen moeten de universiteiten aantrekkelijk maken voor de privé, en de subsidiëring vanuit overheidswege verminderen.

De rechten en belangen van studenten en personeelsleden zijn hierbij van geen belang. De officiële studentenbureaucratie onderneemt niets tegen deze besparingen. Ze verdedigt zelfs de schadelijke hervormingen die worden doorgevoerd. Toen het nieuws over het afschaffen van de beurzen voor het bijkomende gespecialiseerde jaar bekend werd gemaakt, reageerde de VVS-verantwoordelijke zeer laconiek: “Na alle goede dingen die voortkomen uit Bologna, hebben we nu eens te maken met een minder goed iets”.

We vragen ons af wat deze goede dingen zijn die Bologna ons zou hebben gebracht. De illusie dat iedere student zijn studies nu meer op zijn eigen ritme zou kunnen aanvatten? Of dat men makkelijker zou kunnen gaan studeren in het buitenland? De verdedigers van Bologna die deze argumenten gebruiken “vergeten” er wel bij te zeggen dat nergens extra subsidies voor deze “flexibele studieparcours” worden voorzien. Enkel studenten die van thuis uit op een stevige financiering kunnen rekenen zullen deze geneugten van Bologna kunnen proeven.

Voor de meerderheid van de studenten is Bologna niet meer dan een algemene aanval op al hun democratische verworvenheden in het hoger onderwijs.

Universitaire overheden vallen ALS aan

De universitaire autoriteiten beseffen dit ook, en doen er alles aan om het verzet tegen de besparingen in het onderwijs in de kiem te smoren. Wanneer het opwerpen van rookgordijnen rond de ware aard van de Bologna-akkoorden niet meer werkt, gebruiken ze desnoods regelrechte repressie tegen studenten die willen vechten voor hun rechten. Het voorbije jaar kreeg onze studentenorganisatie Actief Linkse Studenten – Etudiants de Gauche Actives (ALS-EGA) aan zowat alle universiteiten waar we actief zijn te maken met repressie vanuit de universitaire autoriteiten.

Aan de ULB werd tegen de voorzitter van EGA-ULB een disciplinaire procedure opgestart na een conflict rond het verdelen van materiaal rond Bologna op de opendeurdag van de universiteit. Aan de VUBrussel kregen we te maken met een niet-erkenning van onze organisatie omdat we ons weigerden neer te leggen bij het verbod voor studentenorganisaties om aan politiek te doen. De autoriteiten aan de UGent poogden onze kameraden daar de mond te snoeren door ALS tijdelijk te schorsen, na een actie tegen een NSV-meeting met Filip Dewinter. In Antwerpen, tenslotte, werden de ALS-stands telkens omsingelt door politie-agenten, door de universitaire autoriteiten opgeroepen, om ons het voeren van een politieke campagne onmogelijk te maken.

Het is dan ook van cruciaal belang dat we ALS goed voorbereiden om het nieuwe academiejaar stevig in te zetten. ALS is de enige studentenorganisatie die zich verzet tegen de besparingen in het onderwijs, en die de studenten wil organiseren om te vechten voor hun rechten en belangen. We zijn op dit ogenblik actief op zowat alle universiteiten in België, en hebben ook inplantingen in een aantal Hogescholen. Om de interventies beter op elkaar af te stemmen en de strijd voor een democratisch onderwijs des te doeltreffender te kunnen voeren, zal ALS vanaf dit jaar starten met een nationale structuur.

Nationaal congres ALS

Op 9 oktober zal een nationaal congres worden gehouden, waar gediscussieerd en gestemd zal worden over een nationaal programma dat onze leden theoretisch beter moet wapenen om de strijd aan te gaan aan hun instellingen. We beginnen ook met een 2-maandelijks blad dat de strijd aan de verschillende universiteiten publiek maakt. Het zal ook ingaan tegen de bedrieglijke propaganda die rond Bologna en andere hervormingen wordt verspreid. Verder zal een nationale leiding worden verkozen die acties aan de verschillende universiteiten zal coördineren. We roepen alle studenten dan ook op om aan te sluiten bij ALS en te strijden voor een degelijk en betaalbaar hoger onderwijs.

Delen: Printen: