Succesvolle betoging tegen fascistisch geweld

Op zaterdag 18 september betoogden zo’n 200 jongeren door de straten van Turnhout om te protesteren tegen een reeks gewelddaden die eerder plaatsvonden in de stad. Daarbij werden een aantal winkelruiten ingegooid en jongeren lastig gevallen. De extreem-rechtse skins deden beroep op versterking van buiten Turnhout om tot geweld over te gaan. Nu werd duidelijk dat dit niet aanvaard wordt door bredere lagen.

Naar aanleiding van de betoging werd wekenlang campagne gevoerd onder jongeren en in de wijken. Daarbij kregen we enorm veel positieve reacties. Het geweld van de nazi-skins was gekend onder bredere lagen van de bevolking, die het bovendien apprecieerden dat wij ons daartegen verzetten.

Tijdens de betoging wilden een aantal nazi-skins blijkbaar bewijzen dat er echt wel sprake was van politiek geïnspireerd geweld. Een tiental skinheads was aanwezig in Turnhout in een poging om de betoging te destabiliseren. Het werd eerder een publieke schuldbekentenis van het geweld, waarbij deze bekentenis voor een aantal skinheads overigens op het politiecommissariaat eindigde… Onze ordedienst was alleszins goed voorbereid en met vlaggenstokken werden mogelijke gevaarlijke punten afgezet. Eén fascist werd door de ordedienst uit de betoging gezet toen hij foto’s aan het nemen was. Dit was één van de mensen die opgepakt werd, aangezien de bewuste "fotograaf" het probeerde op een lopen te zetten toen hij ontmaskerd werd in de betoging. Alleszins werden drie fascisten opgepakt. De rest scheen de stad te ontvluchten toen ze opmerkten dat wij het ernstig meenden. Eerder deze week werd duidelijk dat er een tegenactie mogelijk was toen een oproep verspreid was vanuit extreem-rechtse kringen en er in Turnhout affiches verschenen van "anti-antifa".

Terwijl het Vlaams Blok zichzelf een nieuw imago probeert aan te meten dat zachter zou zijn, heeft de partij er geen probleem mee dat delen van haar leiding mee een nazi-collaborateur als Staf De Clerq herdenken op 19 september, en hebben ze er ook geen probleem mee dat een deel van haar stoottroepen in Turnhout terreur gezaaid heeft onder jongeren en in de winkelstraten.

Met onze betoging maakten we duidelijk hoe geïsoleerd die rechtse skinheads wel staan. Onze ideeën vinden ingang onder bredere lagen van de bevolking. Dat werd ook duidelijk naarmate we met onze betoging door de volksbuurten van Turnhout trokken. Het is op die basis dat wij kunnen bouwen aan een echt alternatief. Tijdens de betoging riepen we slogans tegen fascistisch geweld, maar ook tegen het asociaal beleid. Op die basis groeide de betoging aan tijdens haar tocht door de volksbuurten.

Vlak voor de betoging was er een toespraak van Emiel Nachtegael van LSP-Turnhout die uitlegde waarom het belangrijk is om in te gaan tegen het fascistisch geweld en om ons te organiseren. Dat punt werd bovendien erg duidelijk met de betoging op zich. Hoewel het een relatief kleine betoging was, werd doorheen de campagne duidelijk gemaakt dat een georganiseerde kracht in staat is om tegenwerk te bieden en het geweld te stoppen. In zekere zin werd de betoging hierdoor een soort overwinningsbetoging.

Na de betoging was er een toespraak door Simon Van Haeren en was er nog een korte meeting waar Geert Cool sprak. Daarbij werd telkens opgeroepen om verder actief te zijn. We mogen het niet laten bij één campagne tegen fascistisch geweld, maar moeten ons verder organiseren. Een belangrijk element daarbij is onze campagne voor een nieuwe jongerenmars voor werk en tegen racisme op 19 maart 2005. Daarmee kunnen we verschillende vormen van ongenoegen bijeenbrengen om een veralgemeende strijd te voeren. Dat zal van enorm belang zijn om te vermijden dat we in verspreide slagorde de confrontatie aangaan met het besparingsbeleid van de huidige regering. Daarnaast zal het noodzakelijk zijn om in zo’n bewegingen de discussie over een politiek alternatief naar voor te brengen. Dat zal de enige manier zijn waarop we extreem-rechts electoraal kunnen terugdringen.

Op de betoging tegen fascistisch geweld waren een aantal jongeren en arbeiders, waaronder ook heel wat migranten, die voorheen niet georganiseerd waren. We hebben hen opgeroepen om mee actief te worden en het verzet te organiseren. Op die basis zullen we van het succes van de betoging in Turnhout kunnen gebruik maken om de komende bewegingen te versterken en op die manier steviger te staan tegenover de aanvallen van de regering en het patronaat.

Delen: Printen: