Nederland: verzet tegen besparingsbeleid

De regering Balkenende-2 heeft sinds haar aantreden een ongekende bezuinigings- en afbraakpolitiek gevoerd. Het pakket bezuinigingen is het grootste sinds de Tweede Wereldoorlog; we moeten weer 40 uur gaan werken zonder loonsverhoging; stoppen met werken voor je 65e wordt praktisch onmogelijk gemaakt; 60 uur per week werken, tot je 67e, wordt wel mogelijk….. Bijna niemand heeft straks nog recht op WAO (arbeidsongeschiktheidsuitkering), de werkloosheidsuitkering wordt fors uitgekleed…. enz enz. Zie voor een vollediger overzicht onderaan dit stuk.

Barbara Veger, Rotterdam

Maar de woede tegen de regering is groot en nu organiseert de vakbeweging eindelijk verzet! Op 20 september wordt er gestaakt in Rotterdam en verwacht men duizenden demonstranten; 27 september vindt op iets kleinere schaal hetzelfde plaats in Amsterdam; en op 2 oktober zal er een landelijke demonstratie gehouden worden in Amsterdam, waar tienduizenden betogers verwacht worden.

Vorig jaar was er ook al grote woede, en er waren een aantal stakingsacties van enige duizenden arbeiders. Maar de top van de vakbeweging sloot toen het Najaarsakkoord, waarbij een loonstop werd ingevoerd, zonder dat er daadwerkelijk concessies van de regering tegenover stonden. Dit verraad had tijdelijk een verwarrend en demoraliserend effect. Maar ook toen al stemde een forse minderheid van de vakbondsleden tegen het najaarsakkoord, en onder havenarbeiders ontstond het idee om een oppositie tegen de rechtse vakbondstop te beginnen.

Dit kreeg enkele maanden geleden vorm met het actiecomité ‘de Maat is Vol’, dat gesteund wordt door de SP (links-reformistische partij, niet te verwarren met de Belgische SP). Het is mede aan dit comité te danken dat er 20 en 27 september gestaakt wordt.

Ook wil het comité zich hard maken voor een algemene staking. De vakbondstop heeft hiermee geflirt, maar lijkt dat nu het liefste te vergeten. Het gevaar is groot dat de vakbondstop na 2 oktober weer teruggaat naar de onderhandelingstafel en een slecht resultaat probeert door te drukken bij de leden.

De stemming is er een van grote woede. Onder een belangrijke laag van arbeiders en jongeren leeft het idee, dat de regering Balkenende door acties weggejaagd moet worden. Vandaar dat wij als leus op ons blad hebben: “Deze regering moet weg!” en als onderkop: “algemene staking nodig”. Door het jarenlange verraad van de vakbondstop leeft er een groot wantrouwen tegen de vakbondsleiders. Het zal daarom nog niet zo makkelijk zijn voor de vakbondstop om de acties uit te verkopen. Bovendien bestaat nu het begin van vakbondsoppositie met “de Maat is Vol”.

Offensief

Onze interventie zal zich concentreren op jongeren. In zowel Rotterdam als Amsterdam organiseren jonge leden een scholierenstaking om aan te sluiten bij de vakbondsacties op 20 en 27 september. Een belangrijk deel van onze interventie zal gericht zijn op die jongeren: contacten onder hen zoeken, ons blad verkopen en verder discussieren. Daarnaast zullen er mogelijk nog andere jongeren gemobiliseerd worden op de beroepsscholen door de vakbonden.

DE BEZUINIGINGEN

De reeks bezuinigingen en afbraakplannen wordt bijna met de dag langer. Hieronder de belangrijkste, en wat de gevolgen zijn:

– Stoppen met werken met 60 jaar wordt praktisch onmogelijk gemaakt. Prepensioen en VUT (ook een vorm van eerder stoppen met werken) worden door het afschaffen van de belastingaftrek onbetaalbaar. Gevolgen: bouwvakkers met een rollator naar het werk, brandweermannen spuiten vanuit de rolstoel….. Niet alleen is eerder stoppen met werken een absolute noodzaak voor mensen in zware beroepen, het betekent ook dat er banen vrijkomen voor jongeren. Er zijn zelfs al plannen om werken tot 67 jaar mogelijk te maken; nog minder banen voor jongeren dus.

– Iedereen moet 40 uur gaan werken zonder loonsverhoging. Dit komt neer op een loonsverlaging van 12%!. Je reinste diefstal natuurlijk. Bovendien wordt geschat dat deze maatregel in vier jaar tijd zou leiden tot 150.000 extra werklozen.

– WW (werkloosheidsuitkering na ontslag) wordt nog verder uitgekleed. Voor jongeren, uitzendkrachten en herintreders geen WW meer maar direct de bijstand in. In het algemeen wordt de WW minder toegankelijk en duurt deze korter. Gevolg: meer armoede.

– WAO (arbeidsongeschiktheidsuitkering) wordt praktisch afgeschaft. Bijna niemand van de arbeidsongeschikten heeft nog recht op WAO door de nieuwe regels en herkeuringen. Gevolg: niet het aantal arbeidsongeschikten vermindert, maar arbeidsongeschikten verdwijnen de bijstand in, dus weer: meer armoede

– Verder uitkleden van het ziekenfonds. De ‘No Claim’ regeling wordt ingevoerd, wat betekent dat wie ziek is wordt gestraft. Iedereen gaat meer premie betalen, en wie niet ziek is geworden krijgt geld terug. Gevolgen: veel arme mensen (en dat worden er steeds meer) zullen zich wel twee keer bedenken voor ze naar de huisarts stappen, ook al is dat hard nodig.

– Het collegegeld (inschrijvingsgeld) gaat omhoog met 100 euro. Studeren wordt steeds meer voorbehouden aan de rijken.

– Huurstijgingen. Het kabinet wil de huren vrijgeven, waardoor de huren tot in het oneindige kunnen stijgen. De huursubsidie wordt ondertussen afgebroken. Wonen wordt onbetaalbaar.

– Minimumloon omlaag. Het minimumloon is al veel te laag, zeker voor jongeren. Maar we zijn nog niet goedkoop genoeg voor de bazen en de regering. Gevolg: de kapitalisten spekken hun zakken, wij worden weer armer.

– Nog maar 70% van je loon in het tweede ziektejaar. Het wordt verboden om via de CAO je loon in het tweede ziektejaar aan te vullen tot 100%. Wie ziek is, wordt gestraft!

– Bij loonsverhogingen wordt de CAO niet algemeen verbindend verklaard. Als de vakbonden een loonsverhoging voor elkaar krijgen, geldt die niet langer voor de hele branche.

– Gepensioneerden verliezen 4% koopkracht. AOW-ers worden op de nullijn gezet. Deze kwetsbare groep, waar toch al veel armoede onder is, gaat er nog verder op achteruit. Ook ambtenaren krijgen er niets bij, wat met de inflatie dus betekent dat ze erop achteruigaan.

– 12 uur per dag en 60 uur per week werken wordt mogelijk. En dit terwijl er massa-werkloosheid bestaat! Maar als je opgebrand raakt, is er geen WAO meer voor je, maar ga je al snel de bijstand in!

– Iedereen gaat erop achteruit, behalve de rijken We worden allemaal geacht in te leveren nu het economisch slecht gaat….behalve de rijken. Topmanagers, topambtenaren, ministers, grootaandeelhouders… zij blijven graaien en snaaien.

En verder… wordt het makkelijker voor de bazen om je te ontslaan, wordt je ontslaguitkering van je WW afgetrokken, wordt de arbowet uitgekleed, is de levensloopregeling alleen nog weggelegd voor de rijken….

Doe mee met het verzet!

Vanuit België willen we met een aantal kameraden deelnemen aan de acties in Nederland. Contacteer ons als je meewil. Zeker met de nationale betoging van 2 oktober willen we een groep activisten uit België mee krijgen om te betogen. Contacteer ons voor meer info: info@socialisme.be

Delen: Printen: