Om de mensheid van de uitbuiting te verlossen…

De jacht op werklozen is geopend en de privatiseringen versnellen. De regering bereidt zich voor om de achterstand, wat antisociale aanvallen betreft, op de buurlanden in te halen. De patroons gebruiken de massale werkloosheid om wie nog wel werk heeft een waanzinnige flexibiliteit op te leggen en hun winsten te vergroten. SP.a en PS zijn geen arbeiderspartijen meer, maar goed geoliede kiesmachines die bereid zijn om het offensief van de burgerij in de praktijk te brengen.

Boris Malarme

Tegenover deze aanvallen moeten de arbeiders en jongeren zich verenigen en zich organiseren. We moeten vechten tegen elke poging om ons te verdelen: werkenden tegen werklozen, Walen tegen Vlamingen,…

Wanneer er een veralgemeende beweging zou ontstaan, zou dat een belangrijke stap vooruit zijn. Een nieuwe, brede arbeiderspartij zou het vacuüm ter linkerzijde kunnen opvullen en zou een geweldig instrument zijn in strijdbewegingen. Maar dat zal niet voldoende zijn. We hebben nood aan een revolutionaire partij, om een socialistische samenleving op te bouwen die de wereld eindelijk van de uitbuiting verlost.

De laatste jaren heeft LSP-MAS een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van de antiglobaliserings- en anti-oorlogsbeweging. We hebben deelgenomen aan alle initiatieven om een strijdbare linkervleugel binnen de vakbonden op te bouwen.

Het socialisme zal niet uit de lucht komen vallen. Er is een partij nodig die in staat is om de arbeidersklasse op de machtsovername te oriënteren. Velen onder jullie kijken naar ons.

Doe zoals wij: wacht niet langs de kant van de weg. Sluit aan bij LSP-MAS!

Delen: Printen: