China: Yao Fuxin en Xiao Yunling in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van de arbeiders

We publiceren hieronder een oproep die verscheen op de website www.chinaworker.org, een nieuwe site van leden en sympathisanten van het Committee for a Workers’ International (de internationale organisatie waartoe LSP behoort) om analyses en campagnes naar voor te brengen die ingaan tegen de kapitalistische “hervormingen”, privatiseringen, afdankingen,… in China.

De situatie van twee gearresteerde arbeidersleiders in China is kritiek. Het Committee for a Workers’ International steunt een internationale campagne voor de vrijlating van de twee.

“Vijandige elementen”

De essentiële feiten van de “Twee van Liaoyang”:

1. Op 15 januari 2003 kwamen Yao Fuxin en Xiao Yunliang voor de rechtbank te Liaoyang op beschuldiging van ‘subversie’ en het ‘organiseren van illegale betogingen’ van arbeiders van het bedrijf Ferro-alloy in Liaoyang begin 2002. De belangrijkste beschuldigingen waren het beweerde lidmaatschap van een illegale organisatie, de Chinese Democratie Partij, vermeende contacten met buitenlandse journalisten en “vijandige elementen”. Daarnaast werden ze beschuldigd van het oproepen voor onwettelijke bijeenkomsten en betogingen.

2. De rechtszaak duurde vier uur, de uitspraak kwam er pas 4 maanden later, wat op zich ingaat tegen de Chinese wetgeving. In juni 2003 werd het beroep van de twee verworpen na een zitting die 30 minuten duurde. Noch de advocaten, noch de familie van de betrokkenen mochten daarbij aanwezig zijn. 3. In februari en maart 2002 werd de industriële stad Liaoyong in de provincie Liaoning opgeschrikt door een massaal arbeidersprotest tegen het door de overheid georganiseerde ‘faillissement’ van het bedrijf Ferro-alloy. 1.600 arbeiders werden ontslagen zonder de beloofde vergoeding van 800 dollar (5.000 yuan). De provincie Liaoning (met een bevolking van 42 miljoen inwoners) telt het grootste aantal afgedankte arbeiders die voorheen voor staatbedrijven werkten. In totaal hebben Chinese arbeiders nog 40 miljard dollar te goed aan achterstallig loon en opzeggingsvergoedingen. De arbeiders van Ferro-alloy zijn tot op heden niet betaald en dat ondanks beloftes naar aanleiding van de protestacties.

4. De arbeiders van Ferro-alloy eisen ook een onderzoek naar het wanbeleid van het management dat geleid heeft tot het faillissement in verdachte omstandigheden. Verschillende verantwoordelijken van dat management zijn al gearresteerd en worden vervolgd omwille van corruptie. Ook de voormalige voorzitter van de rechtbank is veroordeeld voor corruptie, de gouverneur van de provincie is uit de KP gezet wegens corruptie. Dat zijn allemaal elementen die aangeven dat de corruptie welig tiert in de Chinese provincies op het ogenblik dat de staatsbedrijven worden geprivatiseerd.

5. Bij de protestacties was er een uitbreiding naar 20 andere bedrijven en waren er massale betogingen met 80.000 deelnemers, de grootste betogingen sinds de studentenprotesten van 1989. Bij de acties was er steun voor het idee van een onafhankelijke vakbond.

De gezondheid van Yao Fuxin en Xiao Yunlin is in de gevangenis sterk achteruit gegaan. De twee werden gearresteerd omwille van hun rol bij het arbeidersprotest in Liaoyang in het noord-oosten van China in 2002. Xiao moet een gevangenisstraf van 4 jaar uitzitten en bevindt zich in een kritieke toestand. Hij is blind geworden en heeft mogelijks een lever- of nierziekte. Eerder dit jaar mocht hij naar een ziekenhuis waar werd vastgesteld dat er o.a. arteriosclerosis van de aorta was. Xiao mocht naar het ziekenhuis, maar nadien werd door de gevangenisautoriteiten geweigerd om hem medicijnen te geven. Verder medisch onderzoek werd geweigerd.

Yao Fuxin zit een straf van 7 jaar uit omwille van zijn rol bij dezelfde acties. Hij heeft echter een hartziekte en er wordt gevreesd voor de mogelijkheid van een hartaanval. Bovendien is hij tijdens zijn verblijf in de gevangenis doof geworden langs één kant.

De families van beide mannen hebben opgeroepen om medische begeleiding toe te laten, maar dit wordt steeds geweigerd. De vrouwen van beide mannen trokken eerder dit jaar naar de centrale regering van Peking, maar kwamen van een kale reis terug. In juni werd een open brief gestuurd van de arbeiders van het bedrijf waar beiden werkten in Liaoyang gericht aan de president van China en de algemeen secretaris van de Communistische Partij, Hu Jintao, waarin gesteld werd dat de veroordeling gebaseerd was op “afgedwongen bekentenissen, valse rapporten, valse getuigen en vervalste bewijzen.”

”Yao en Xiao zijn de slachtoffers van een valstrik van de lokale autoriteiten in Lioayang, autoriteiten die op hypocriete wijze beweren de arbeidersklasse te vertegenwoordigen”, zei Tony Saunois, algemeen secretaris van het Committee for a Workers’ International (CWI).

“Dezelfde autoriteiten waren betrokken bij corruptie en de verkoop van voormalige staatsbedrijven waartegen 80.000 arbeiders protesteerden in februari en maart 2002. Internationaal moeten arbeiders en vakbonden de verdediging van de twee opnemen en hun onmiddellijke vrijlating eisen.”

Het CWI roept in het bijzonder op voor solidariteit van vakbonden in bedrijven die ook in China actief zijn. Het is ook mogelijk om acties te organiseren bij handelsmissies of officiële Chinese delegaties die andere landen bezoeken.

”Het CWI heeft geen vertrouwen in de politici van de kapitalistische landen die op hypocriete wijze het thema van de mensenrechten in China naar voor brengen, terwijl hun vrienden bij de grote bedrijven superwinsten maken door het gebrek aan vakbondsrechten en elementaire gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in de Chinese bedrijven. We roepen arbeidersorganisaties op om zelf druk uit te oefenen en om de arbeiders te steunen bij het organiseren van campagnes voor arbeidersrechten, stakingen en de noodzaak van het vormen van een politieke partij voor de arbeidersklasse.”

Het stakingsrecht werd in de Chinese grondwet ingeschreven tijdens de Maoïstische periode (ook al werd het in realiteit niet aanvaard). In 1982 werd het uit de grondwet geschrapt omdat het politieke systeem de “problemen tussen het proletariaat en de eigenaars van de bedrijven had weggewerkt.” De Chinese Federatie van Vakbonden (ACFTU) verdedigt eerder de belangen van de bazen dan van de arbeiders. De Chinese vakbondswet bepaalt dat de ACFTU: “De economische opbouw centraal stelt, zich aansluit bij de socialistische weg, de democratische volksdictatuur steunt, zich onderwerpt aan de leiding van de Chinese Communistische Partij, de marxist-leninische Mao Zedong leer en de theorie van Deng Xiapoing volgt op vlak van hervormingen en opening.”

Daarbij is uiteraard van belang dat de vakbondsfederatie zich moet inschakelen op het vlak van “hervormingen en opening” en de “economische opbouw” centraal moet stellen. Los van de herhaling van oude en steeds nietszeggender formules over socialisme en de leer van Mao Zedong, is het duidelijk dat de vakbondsfederatie zich inschakelt in het beleid van kapitalistische hervormingen die ingaan tegen de belangen van de arbeidersklasse: privatiseringen, ontslagen, afbouw van de sociale verworvenheden,…

We roepen op om protestbrieven voor de vrijlating van Yao Fuxin en Xiao Yunling te versturen naar:

Minister of Justice, Zhang Fusen

10 Chaoyangmen Nandajie

Chaoyangqu

Xiaguangli

Beijingshi 100020

Peoples’ Republic of China

Email: minister@legalinfo.gov.cn

Stuur een kopie naar: rs@chinaworker.org

Voorbeeldmail:

“We call upon the Chinese authorities to release the ”Liaoyang Two” – Yao Fuxin and Xiao Yun-liang – from prison. They are serving long prison sentences based on false charges of ”subversion”, contact with foreign journalists and ”organising illegal demonstrations”. Their only crime was to take part in workers’ protests in 2002 against job losses and the refusal of management to pay promised compensation at the Liaoyang Ferro-alloy Factory in Liaoning province. Both men are seriously ill. Xiao Yunling has gone blind in prison and suffers from liver/kidney disease, yet has been denied medicines by the prison authorities. Both men’s appeals for parole on medical grounds have been repeatedly turned down. We wish to add our names to a growing chorus of demands for their release. “

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist