We hebben onze eigen media nodig!

LSP bracht deze week de eerste editie van haar vernieuwd maandblad uit, voortaan met de naam “Linkse Socialist” en “Lutte Socialiste”. LSP neemt een bewuste beslissing om in tijden van internet en verschraling van de media net een andere richting uit te gaan met het uitbreiden van haar papieren krant tot 16 pagina’s en met kleur op voor- en achterpagina. We doen dit niet omdat we persé tegendraads willen zijn, maar wel omdat er meer dan ooit nood is aan media vanuit de arbeidersbeweging.

Artikel door Geert Cool, hoofdredacteur van maandblad De Linkse Socialist

Vandaag beperken de traditionele media zich al ettelijke jaren tot dezelfde neoliberale eenheidsworst. Ruimte voor kritische visies is er amper, nieuwssites beperken zich tot het overnemen van de berichten van persbureaus. Op televisie krijgen we enkel voorgekauwd nieuws te zien dat vooral niet diepgravend mag zijn. De media moeten winst opleveren op de nieuwsmarkt. Intussen wordt probleemloos uitgehaald naar stakers, werklozen, gepensioneerden,… De arbeiders van Bayer hebben dit ondervonden. Toen zij weigerden om een aanval op hun arbeidsomstandigheden en lonen te aanvaarden, werden ze door de traditionele media quasi eensluidend bestempeld als “profiteurs”.

Tegen de stroom van traditionele desinformatie in hebben we nood aan onze eigen media die berichten en analyseren vanuit een actieve betrokkenheid. We kiezen de kant van de arbeiders en hun gezinnen, de meerderheid van de bevolking. We geven ruimte aan verslagen en artikels vanuit de arbeidersbeweging en proberen tegelijk een weg vooruit aan te bieden. De crisis van het kapitalisme leidt tot een groeiende openheid voor socialistische ideeën. Uit een peiling in 27 landen blijkt dat 23% een “ander economisch systeem” verkiest boven het kapitalisme. De openheid voor een socialistisch antwoord op de crisis willen we aangrijpen om uitgebreider te kunnen berichten, ook rond thema‘s en zaken waarvoor er voorheen geen ruimte genoeg was in deze krant.

Naast ons maandblad publiceren we een dagelijks geactualiseerde website, wat mogelijkheden biedt om snel verslagen, informatie en analyses te brengen. Maar we investeren ook in ons maandblad omdat we de discussie op straat willen aangaan met wie strijd voert, zich vragen stelt bij het huidige systeem of sympathie heeft voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme.

We hopen dat de vaste lezers deze verbetering van ons maandblad weten te appreciëren, uiteraard loopt hun abonnement gewoon verder. Nieuwe lezers hopen we te overtuigen om vaste lezers te worden door een abonnement te nemen. Dat kan door te kiezen voor een maandelijkse permanente opdracht van 2, 5 (of meer) euro of door 20 euro te storten voor 12 nummers (of 30 euro steun) op 001-3907596-27 met vermelding "abonnement". Met de uitbreiding van ons blad, verhogen we de prijs. Dat is de eerste stijging in 13 jaar en we hopen opnieuw lange tijd dezelfde prijs te kunnen aanhouden. Aarzel niet om zelf mee te werken aan de verdere verbetering van deze krant, contacteer ons via redactie@socialisme.be.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist