TEC Charleroi: staking verhindert ontslag

De directie van de busmaatschappij TEC Charleroi wou recent een zieke arbeider ontslaan. Een staking van 5 dagen dwong hen echter om hun beslissing te herzien.

Jean Peltier

4 jaar geleden werd de man slachtoffer van een werkongeval. Hij werd weer ingeschakeld als magazijnier, maar herviel begin dit jaar. Toen hij na 5 maanden en 20 dagen het werk weer wilde opnemen, raadde de arbeidsgeneesheer hem aan om zijn ziekteverlof nog te verlengen. Zo overschreedt hij de periode van 6 maanden afwezigheid, wat leidde tot zijn ontslag.

De arbeiders van de 4 depots van de regio van Charleroi legden uit solidariteit onmiddellijk het werk neer op 5 augustus. De staking was zeer actief: er was een bijeenkomst op vrijdag, gevolgd door een manifestatie voor het hoofdkantoor. Zondag werden pamfletten uitgedeeld op de markt om de bevolking en de arbeiders uit de privé-sector op de hoogte te brengen van de motieven van de staking. Op maandag was er een nieuwe bijeenkomst. Op dat ogenblik kondigden de vakbondsafgevaardigden aan dat de directie haar beslissing introk en de arbeider weer in dienst nam.

Deze herziening, door het personeel afgedwongen bij directeur Gilson, was enorm belangrijk. Gilson, bekend als lid van de PS, gedraagt zich als een patroon in de privésector. Hij is enkel in de rendabiliteit geïnteresseerd, de gezondheid van zijn arbeiders kan hem niks schelen. Als directeur bij het OCMW van Charleroi ontsloeg hij een heel aantal mensen. Nu botst hij echter tegen een hindernis. Actieve solidariteit en vastberaden strijd zijn de beste wapens om tegen ontslagen te vechten.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie