Prikactie in de gevangenis van Antwerpen

Gisteren werd een prikactie gehouden door het personeel van de Antwerpse gevangenis. Aanleiding is de blijvende overbevolking en het personeelstekort. Dat ondermijnt de arbeidsomstandigheden voor het personeel en de mogelijkheden op een humane detentie voor de gevangenen. Daarom werd gisteren een stiptheidsactie gevoerd.

Persbericht van het vakbondsfront

Op 28 december 2009, dag van de onnozele kinderen, houdt het personeel van het arresthuis te Antwerpen een prikactie.

De aanhoudende malaise met betrekking tot de overbevolking en onderbezetting van het personeelskader zorgt er voor dat het personeel het gevoel heeft dat Justitie hen aanziet als onnozel.

Nochtans staan deze mensen alle dagen in voor het zo goed mogelijk zorgen voor meer dan 700 gedetineerden, die via de basiswet recht hebben op een humane detentie. Deze basiswet legt het personeel een aantal taken en verantwoordelijkheden op, die de werkdruk die een overbevolking met 300 gedetineerden veroorzaakt nog verder verhoogt.

Deze werkdruk is op dit ogenblik zo hoog, dat personeelsleden er fysiek en mentaal onder lijden. Doordat het personeelskader ook nog eens onderbezet is, kunnen deze mensen met moeite eens een dag verlof nemen. Het gevolg is dat mensen afhaken en ziek worden.

Om al deze problemen, die toch wel gekend zijn maar waaraan men geen gevolg gegeven ziet worden door de verantwoordelijke overheid te Brussel, in beeld te brengen voert het personeel actie.

Deze actie vertaalt zich in een stiptheidsactie naar het justitiepaleis toe. Iedere gedetineerde die vandaag dient te verschijnen zal de hem voorgeschreven individuele veiligheidsfouille ondergaan. In normale omstandigheden kan dit gebeuren zonder de beweging mateloos te vertragen, nu kan dat niet meer en zal justitie 1 dag ondervinden wat een overbevolking van 80 % tot gevolg heeft op de rechtsgang.

Het personeel van het arresthuis te Antwerpen eist met aandrang dat de overbevolking en het personeelstekort aangepakt worden. Meer specifiek eist men van de overheid dat de ingebruikname van Tilburg aangewend wordt om het arresthuis te Antwerpen terug een arresthuis te laten zijn.

Dit betekent dat meer dan 200 gedetineerden en geïnterneerden die er eigenlijk niet horen te verblijven, tengevolge de opening van Tilburg verplaatst dienen te worden naar elders. Ook eist men dat de overheid werk maakt van een evenredige spreiding van het teveel aan gedetineerden over de verschillende inrichtingen.

Het vakbondsfront van het arresthuis Antwerpen, 28 december 2009

Delen: Printen:
Voorpagina van de De Linkse Socialist