Reactie op repressief beleid tegen daklozen in Oostende

In de regionale editie van Het Volk liet het Oostendse VLD-provincieraadslid Vyvev weten dat er hard zal opgetreden worden tegen daklozen die in Oostende rondhangen. Door allerhande beschuldigingen naar voor te brengen over het lastig vallen van mensen, wordt voorbijgegaan aan de kern van de zaak. En dat is het groter wordend probleem op vlak van huisvesting. Gecombineerd met een stijgende werkloosheid en groeiende armoede, leidt het huidig beleid tot een toename van dakloosheid. Het enige antwoord van de traditionele partijen daarop is repressie. We publiceren hieronder een reactie van een Oostends LSP-lid.

Reactie door Peter Ghyselbrecht, LSP-Oostende

Artikel uit Het Volk van 7 september:

Clochards zorgen voor onvrede in Alfons Pieterslaan

De politie moest ook gisteren enkele clochards vertellen dat ze de voorbijgangers met rust moeten laten.

OOSTENDE – De politie van Oostende trad gisteren op tegen enkele clochards die al dagen rondhangen op het plein voor de Sint-Jozefskerk en die voor overlast zorgen bij de handelaars en voorbijgangers.

Het waren de handelaars uit de Alfons Pieterslaan, die de zwervers niet alleen verwijten dronken rond te hangen en wandelaars lastig te vallen, maar ook verdenken van enkele diefstallen op de braderie.

,,Het worden er alsmaar meer, de clochards die op het plein voor de Sint-Jozefskerk rondhangen. Ze doen er hun behoefte, drinken de hele dag door en laten vervolgens de flessen slingeren. Vooral tijdens de voorbije braderie zorgden de zwervers voor overlast", vertelt handelaar en provincieraadslid Jan Vyvey.

,,Zodra we openden zakten ze naar het plein af en gingen de passanten verbaal te lijf. De mensen worden er zo maar, zonder enige reden, uitgemaakt. De zwervers drinken er alles, van Martini tot sterke drank, en telkens blijven de lege flessen rondslingeren. Tijdens de braderie werden bij de bakker broodjes gestolen, werden iets verderop drie horloges ontvreemd,… We vroegen de politie al vaker op te treden, maar totnogtoe gebeurde dat niet. Als dat zo doorgaat, dan zullen er binnenkort overal in Oostende clochards op onze pleinen rondhangen", besluit Jean Vyvey.

Zijn woorden waren nog niet koud, gisteren, toen de politie controle deed op het plein in de Alfons Pieterslaan. Enkele van de daklozen werden vriendelijk, doch kordaat gewezen dat ze de mensen met rust moesten laten.

Geachte Heer Vyvey,

In Het Volk las ik een artikel over problemen met “zwervers“ in de Alfons Pieterslaan.

Eerst en vooral dient u als zogenaamde “politieker van het volk“ (sic) te weten dat het hier niet hoofdzakelijk gaat om zwervers maar om daklozen (= mensen zonder een woonst) en meestal mensen zonder of met bijna geen inkomen.

Het zou wel eens nuttig zijn indien u en de andere politiekers van zowel oppositie als meerderheid in Oostende zich de vraag zou stellen stellen hoe het komt dat er steeds meer daklozen in Oostende en andere steden zijn.

Wat zijn de problemen in Oostende en ons land:

– Groeiende werkloosheid en armoede

– Prijs van huisvesting die overal stijgt (zoals u wel weet)

– Een aantasting van het recht op uitkeringen voor wie niet kan werken door ziekte, ouderdom of werkloosheid bv. financiële gevolgen bij langdurige ziekte of een ongeval

– Meer privatiseringen van diensten met afdankingen als gevolg

– Blijvend gebrek aan betaalbare sociale woningen en wachtlijsten van verschillende jaren

– Het nijpend probleem van de huisjesmelkers voor bijvoorbeeld de eenkamerwoningen

Het is dan ook wraakroepend dat enkele jaren geleden meer dan 200 miljoen oude belgische franken voor armoedebestrijding niet bij de minder-begoeden in Oostende is terecht gekomen maar oa. gebruikt is voor het plaatsen van straatstenen op het stationsplein. Dit toont aan waar de prioriteiten van de traditionele partijen liggen ten aanzien van armoede: armen wegsturen of rijken aantrekken. Mag ik aannemen dat uw uitspraak in Het Volk : “Als dat zo doorgaat, dan zullen er binnenkort overal in Oostende clochards op onze pleinen rondhangen" daar een bevestiging van is?

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist