1.000 actievoerders op Get in Shape

Vandaag voerden zo’n 1.000 mensen actie in Casteau, vlakbij Mons, aan de NAVO-basis SHAPE. De actie werd georganiseerd door Bomspotting VZW. Er waren heel veel georganiseerde activisten, waaronder een erg ruime delegatie van de Linkse Socialistische Partij / Mouvement pour une Alternative Socialiste. Ruim 100 van onze leden en sympathisanten waren present.

Geert Cool

Op de bussen werd medegedeeld dat het de bedoeling was om in kleine groepjes opgepakt te worden terwijl we zo dicht mogelijk bij Shape zouden raken. Wij waren het niet eens met de opsplitsing in kleinere groepen en vonden het beter om met grotere groepen samen te blijven teneinde harde repressie te kunnen vermijden en ervoor te zorgen dat we ook verder zouden raken op de militaire basis.

Twee jaar geleden was de Bomspotting actie op Kleine Brogel voor het eerst massaal en trokken we met heel de groep samen op de militaire basis waardoor we verder dan ooit raakten op die basis. Door in te haken konden we harde repressie vermijden. Collectieve actie is volgens ons de sterkste vorm van directe actie omdat het de krachtsverhouding in de samenleving duidelijk maakt in plaats van zich te baseren op elementen als de snelheid waarmee individuele betogers kunnen lopen of hoe goed ze zich kunnen verstoppen in de bossen.

Op de bussen werden de deelnemers aan de actie gevraagd een engagementsverklaring te ondertekenen om vreedzaam te betogen. Op zich hebben we daar niets op tegen, ook al hebben wij geen verklaring nodig om vreedzaam te betogen. Jammer genoeg werd op een bus vanuit Antwerpen aan vier ongeorganiseerde activisten gevraagd om van de bus te stappen omdat ze de verklaring niet hadden ondertekend, ze werden in het midden van de velden gedropt! Dat is niet de wijze waarop nieuwe jongeren zullen aangetrokken worden tot een actie of tot betrokkenheid bij het opzetten van de actie.

Aan de militaire basis van Shape werden heel veel betogers gedropt rond de bossen om dan verder te trekken in kleinere groepen. Een aantal LSP-leden ging mee met deze groepen en werden ook snel opgepakt. De meeste leden verzamelden echter aan de centrale ontmoetingsplaats en trokken met een 60-tal betogers op pad. Die trokken tot vlak voor de centrale ingang van Shape en werden daar opgepakt. Onder hen een grote groep leden en sympathisanten uit Mechelen. Op de bus vanuit Mechelen werd op voorhand gediscussieerd om samen te blijven en te betogen in plaats van af te stappen in de bossen rond Shape. Aangezien er bijna enkel leden en sympathisanten van Internationaal Verzet op die bus zaten, werd quasi collectief gekozen voor die optie.

Eens opgepakt werd iedereen op een weide geplaatst in tenten. Er waren ook sandwiches voorzien en iets om te drinken, een stap vooruit in vergelijking met vorig jaren. Negatief was wel de houding tegenover de minderjarigen die op een geblindeerde bus samengeplaatst werden. Enkele leden van Internationaal Verzet uit Beveren en Gent zeiden achteraf dat er op die bus slechts een 30-tal zitplaatsen waren terwijl ze met meer waren. Ook werkte de verluchting amper en werden ze brutaal behandeld, terwijl ze als minderjarigen net geacht werden een betere behandeling te krijgen.

We zaten enkele uren vast. Met een groep leden vanuit Antwerpen werden we bijna onmiddellijk opgepakt toen we met onze bus gedropt waren in een bos. Om 11u30 zaten we vast en pas na 17u werden we vrijgelaten. In de tenten was de sfeer gelukkig goed, zelfs daar werden slogans geroepen en werd gezongen. Socialistische strijdliederen als Bandiera Rossa of De Internationale weerklonken.

Vreemd genoeg blijken de officiële media vooral aandacht te hebben voor enkele politici van traditionele partijen die marginaal aanwezig waren. Parlementsleden als Van Krunkelsven of Spiritisten als Lambert waren aanwezig, maar met heel weinig aanhangers en blijkbaar enkel omdat ze uit ervaring weten dat ze er de media kunnen halen. Hun voornaamste bekommernis is niet om te protesteren tegen kernwapens, tegen oorlog of tegen uitbuiting, maar wel om met hun smoel op de TV te komen. Moesten ze echt iets willen doen tegen de aanwezigheid van kernwapens in België, waarom doen ze er dan niets aan vanuit de regering? Er waren politici van zowel Sp.a/Spirit als VLD. Zij vormen de regering en houden daar hun mond als het over kernwapens gaat. Dat is pure hypocrisie.

Voor komende acties zal het belangrijk zijn dat er een grondige discussie is over de te volgen taktieken. Onder de opgepakten was duidelijk dat LSP en Internationaal Verzet een belangrijke factor vormen in de beweging. Wij willen de beweging versterken en willen ook discussiëren over hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen actievoeren. Dat zal volgens ons zijn door collectieve acties die met een gedisciplineerde directe actie veel sterker zouden zijn. Daartoe is het noodzakelijk om aan de scholen, universiteiten,… te mobiliseren en jongeren te organiseren om samen de actie voor te bereiden. Vanuit actieve mobilisatiecomités die gedurende langere tijd zichtbaar campagne voeren kan een grotere betrokkenheid bereikt worden. Daarnaast is het volgens ons ook belangrijk dat we ons uitspreken tegen de traditionele politici die wel komen deelnemen, maar geen politiek verlengstuk bieden voor de duizenden jongeren en arbeiders die willen opkomen tegen oorlog en tegen uitbuiting. We zullen moeten bouwen aan een eigen politiek verlengstuk zodat de regering in het vervolg bij massale anti-oorlogsacties, zoals we die eerder dit jaar ook in België zagen (15 februari, Dag X), niet op hypocriete wijze de beweging kan uitzitten om dan gewoon door te gaan met al hun plannen.

Deze discussies willen we voeren met de Linkse Socialistische Partij. Contacteer ons voor meer informatie of om deel te nemen aan onze werking, word actief en verzet je! Sluit aan bij LSP!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist