De vakbonden maakten bekend dat een verkennend gesprek met de directie heeft duidelijk gemaakt dat er meer tijd zal worden uitgetrokken om onderhandelingen op te zetten over de toekomst van Bayer “zonder aan de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden te tornen”. Dat gaat in tegen wat het media-offensief van de afgelopen dagen vertelde. De delegaties van ACV en ABVV besluiten: “Partijen achten het noodzakelijk om in alle sereniteit het dossier op een constructieve manier af te ronden.” Vreemd genoeg werd deze mededeling in de media niet zo spectaculair gebracht als het zogenaamde dreigement van de directie om de vestiging te sluiten indien niet zou worden bespaard… De verklaring werd op de sites van ABVV en ACV gepubliceerd. Daar vind je ook meer achtergrond over het geschil.