Duitsland: meerderheid van de bevolking vindt socialisme een goed idee!

79% van de Oost-Duitsers en 51% van de West-Duitsers meent vandaag dat het socialisme “een goed idee” is, maar “slecht doorgevoerd” werd in de voormalige Sovjetunie en Oost-Europa. Dat is de inschatting die gemaakt wordt 15 jaar na de hereniging van Duitsland op kapitalistische basis. Het is duidelijk dat bij de huidige campagne van de Duitse heersende klasse om te besparen op de levensstandaard van de bevolking, ook het verzet en de vervreemding van het kapitalisme toeneemt.

Robert Bechert

Deze cijfers komen niet van socialisten zelf of van activisten die opkomen tegen de harde besparingen. Neen, de cijfers staan in een rapport van de Federale Dienst voor Statistiek van de Duitse overheid die het rapport opstelden samen met twee onderzoekbureau’s. Dat rapport werd eind augustus gepubliceerd.

In Duitsland is er momenteel massaal protest tegen een hard besparingsbeleid dat gevoerd wordt. Daarbij wordt de aanval op de werkloosheidsuitkering begin volgend jaar doorgevoerd. Tegelijk eisen meer en meer bedrijven, maar ook openbare diensten, dat de werknemers langer werken voor een zelfde loon.

De groeiende woede, zeker in Oost-Duitsland, komt tot uiting in deze officiële peiling. Na al de valse beloften van welvaart bij de hereniging van Duitsland, is de bitterheid vandaag erg diep. Er is in het oosten een gemiddelde werkloosheidsgraad van 18,5%. Het gebrek aan een toekomst en de zware besparingen op de werkloosheidsuitkeringen op een ogenblik dat er geen werk is, leiden tot die bitterheid. Slechts 39% van de Oost-Duitsers is tevreden met de manier waarop de Duitse “democratie” vandaag functioneert. In het Westen is dat 63%.

Naast de massale protestacties (waaronder de maandagbetogingen), is deze peiling een nieuwe indicatie van de mogelijkheden die in Duitsland bestaan voor de opbouw van een nieuwe arbeiderspartij met een socialistisch programma. Volgens een recente opiniepeiling zou het nieuwe ‘Electoraal Initiatief voor sociale rechtvaardigheid’ onmiddellijk 11% halen als het zou deelnemen aan de verkiezingen! Een actieve arbeiderspartij die ingaat tegen het kapitalisme en een socialistisch alternatief aanbiedt, waarbij het duidelijk maakt dat het niet voor een stalinistische versie is, zou snel een massale aanhang kunnen krijgen en op die manier de strijd versterken tegen het huidige systeem dat leidt tot een daling van de levensstandaard van de meerderheid van de bevolking.

Delen: Printen: