Staking bedienden De Lijn eind juli goed opgevolgd

De hervormingsplannen van directeur-generaal Ingrid Lieten, van SP.a-signatuur, waarbij iedere bediende opnieuw examens moet afleggen, lokten hevige reacties uit bij de werknemers van de openbare vervoermaatschappij.

Militant ACOD-TBM

Op 26 juli werd door de bedienden van De Lijn massaal gestaakt tegen deze hervormingsplannen. In Oost-Vlaanderen toonden de chauffeurs (loontrekkenden) hun solidariteit door te weigeren om uit te rijden zonder begeleiding van de controleurs.

Op 26 juli bezochten delegaties van de bedienden uit de verschillende provincies de Centrale Diensten te Mechelen, voor een onderhoud met Lieten. Nadien gingen ze naar Mol voor een gesprek met de heer Geuens, voorzitter van de raad van bestuur.

Met de hervormingsvoorstellen worden de bestaande reglementeringen en het personeelsstatuut in 1 klap van tafel geveegd. Elk personeelslid zou moeten deelnemen aan competentieproeven, waarbij de bekwaamheden worden nagegaan. In theorie natuurlijk een mooi principe: de mensen bijscholen waar nodig. Helaas leert de ervaring bij De Lijn dat bekwame personen dikwijls niet aan het gewenste profiel voldoen, omwille van hun syndicale activiteiten of de persoonlijke voorkeuren van het afdelingshoofd. Wie geen al te goede vriend is van het afdelingshoofd moet dan maar hopen op een plaatsje ergens anders in de organisatie.

Het feit dat iedereen moet solliciteren voor 2 functies zorgt ervoor dat de personeelsleden tegen elkaar moeten wedijveren voor een plaatsje. De uiteindelijke bedoeling hiervan is de personeelskost te drukken en via “verdeel en heers” het personeel mooi binnen de lijnen te houden.

De hervormingsvoorstellen komen ook op een eigenaardig moment. Er loopt nog altijd het project functie-analyse van alle bestaande functies binnen De Lijn, om dit beter in kaart te brengen en de functie-inhoud aan te passen aan de reële situatie. Bij veel personeelsleden bestond de hoop dat deze analyse zou aantonen dat wat effectief wordt verricht aan werk uitgebreider is en meer kwalificaties vereist dan voorzien. En zo zou leiden tot een aanpassing van de wedde. Nu wordt enkel voorzien dat de huidige wedde verder zal worden uitbetaald. Een verhoging zit er niet meer in.

In september starten nieuwe onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden. De reactie van de personeelsleden op 26 juli toont echter aan dat de bedienden van De Lijn het niet pikken dat er zomaar aan de bestaande reglementering wordt getornd.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie