Home / Op de werkvloer / Gevangenissen / Staking na gewelddadige agressie in Leuven Centraal

Staking na gewelddadige agressie in Leuven Centraal

In de nacht van donderdag op vrijdag raakten 2 cipiers en 3 gevangenen gewond bij een gewelddadige uitval van een van de gedetineerden. De man, die uitviel met een schaar, werd neergeschoten. In de nasleep van het incident gingen ook andere gevangenissen in België in staking. Met LSP bezochten we met twee leden het stakingspiket voor Leuven Centraal.

Verslag door Peter, foto’s door Jan

Toen we aan de stakingspost arriveerden was de stemming sereen, de vakbondsvertegenwoordigers onderhandelden nog met de directie, maar onderhuids was er een groot ongenoegen aanwezig. "Blijkbaar moeten er eerst doden vallen, vooraleer men ingrijpt," aldus een van de cipiers. Een ooggetuige van de vechtpartij vertelt: "De gedetineerde keerde zich tegen een collega en deelde 12 steken uit. In de nek, de borst, de zij,… Een andere gevangene die wou tussenbeide komen, werd ook onmiddellijk aangevallen. We hebben direct alarm geslagen. We hopen natuurlijk dat onze collega zo snel mogelijk herstelt." Op onze vraag of er al langer problemen waren met de veiligheid in Leuven Centraal stelden verschillende cipiers, waaronder ook een vakbondsafgevaardigde: "Ja, en die werden ook aangekaart. Maar nieuwe veiligheidssystemen werden altijd op de lange baan geschoven door de directie, wegens een gebrek aan middelen…"

Aan de gevangenis rijden de politiecombi’s af en aan. De cipiers van Leuven Centraal, waar ze met ongeveer een 180-tal mensen werken, legden vrijdagochtend het werk neer en hielden ook even de Leuvense ring, voor de ingang van de gevangenis, bezet. François Celis (vakbondsafgevaardigde van ABVV-ACOD): "Ik heb de onderhandelingen met de directie daarnet vroeger verlaten, omdat er niets concreets werd toegezegd. De minister (van Justitie, De Clercq) is reeds vertrokken. Ze gaan de zaken ‘bekijken’. We hebben al langer het probleem van de veiligheid aangekaart. Op dit ogenblik stellen we voor – als er geen middelen zijn om meer te investeren in veiligheidssystemen of infrastructuur – om dan voorlopig meer cipiers in te zetten. Ook de Regie der Gebouwen, die de gevangenis beheert, investeerde niet in een verbeterde beveiliging voor de cipiers." Sommige politici suggereren om, gezien het gebrek aan middelen voor het gevangeniswezen, dan maar om de privésector hierin te laten investeren. Celis: "Nu is de staat verantwoordelijk als een gevangene ontsnapt en een moord zou plegen. Gaat de private sector dat ook op zich nemen, als er een gevangene ontsnapt? Wij proberen de detentie nog zo humaan mogelijk te organiseren, ondanks het gebrek aan middelen. In de privé zal dat niet waar zijn."

Leuven Centraal heeft een opendeurregime: de gevangenen zitten niet constant in de cel, en overbevolking is er niet. Dat is wel het geval in veel andere Belgische gevangenissen, zoals in Antwerpen, Vorst, Mechelen,… Een ACOD-militant zegt ons: "Dikwijls zitten de gevangenen hier in België in overbevolkte cellen, met 3 of 4 man in dezelfde ruimte. En men doet niets met de gedetineerden. Ze worden gewoon in een kot gestoken. Wat moeten die dan aanvangen als ze hier buiten wandelen?"

De staking bij de Leuvense cipiers duurt nog tot maandagochtend. LSP spreekt haar solidariteit uit met het gevangenispersoneel dat vrijdag in heel het land in staking ging. Wij komen op voor meer middelen om een verantwoord gevangenisbeleid te kunnen voeren. Maar ook om te strijden voor een andere maatschappij, waar elk individu recht heeft op een goede job met een goed inkomen, waar er wel nog sociale bescherming bestaat,… Onder het huidige neoliberale systeem worden onze verworven- heden voortdurend afgebouwd. Gezien de kapitalistische crisis zullen de openbare diensten onder vuur blijven liggen de komende jaren. Wij staan aan de kant van de cipiers, het spoorpersoneel, de postmannen- en vrouwen,… die zich daartegen verzetten. We denken dat een meer humane en solidaire maatschappij enkel kan worden gerealiseerd door op te komen voor een socialistisch alternatief, gedragen door een nieuwe, massale arbeiderspartij die zich afkeert van de neoliberale recepten die van onze samenleving meer en meer een asociale puinhoop maken.

Leave a Reply