We brengen op socialisme.be een regelmatige rubriek met nieuws vanuit LSP zelf. Deze rubriek moet een plaats bieden aan korte verslagen van acties, campagne-momenten,… Maar even goed voor aankondigingen van bijeenkomsten of oproepen. Nieuwe leden kunnen hier uitleggen waarom ze onze rangen vervoegd hebben.


Noteer in je agenda

  • zaterdag 24 oktober: ALS-conferentie van 10u30-13u in zaal Kriekelaar te Schaarbeek (aansluitend vindt Socialisme 2009 op dezelfde locatie plaats)
  • 24-25 oktober. Brussel. Socialisme 2009. Nationaal vormingsweekend
  • zaterdag 5 december. Aalst. Winteretentje
  • zaterdag 5 december. Brussel: 14u, Luxemburgplein. Klimaatactie.
  • vrijdag 11-zondag 13 december. Deelname aan de internationale klimaatbetoging in Kopenhagen
  • zaterdag 12 december. Brussel: vergadering vrouwencommissie

Waarom ik lid werd

Ik kende LSP al enige tijd en ik kwam tot de vaststelling dat het programma van deze partij overeenstemt met mijn mening. Ik stelde ook vast dat het om een actieve partij gaat.

Ik hoorde van de solidariteitsbeweging met de arbeiders van Bridgestone en van studentenacties. Maar uiteindelijk was het op een bijeenkomst van ALS dat ik besloot om zelf ook een rol te spelen en actief te worden.

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren door op mijn hogeschool actief te zijn. De strijd voor degelijk onderwijs vind ik als toekomstige leraar immers heel belangrijk.

Nadège, studente, La Louvière


Kom naar Socialisme 2009!

Volgend weekend vindt Socialisme 2009 plaats, een weekend vol discussie en vorming. Het is dé gelegenheid om kennis te maken met de linkse socialisten en om de discussie aan te gaan over diverse thema’s. Op het programma staan zowel discussies in kleinere groepen als debatten en meetings. Hier kan je het volledige programma nalezen.

Op dit ogenblik zijn er reeds zowat 200 mensen ingeschreven voor het weekend, maar dat aantal kan nog oplopen. Aarzel niet om alle geïnteresseerden te vragen om meteen mee te komen naar dit weekend. Het potentieel en de openheid voor marxistische ideeën is groot, de openingsmeetings van de Actief Linkse Studenten (met meer dan 300 aanwezigen) toonden dit al aan. Op Socialisme 2009 moeten we daar optimaal gebruik van maken!

Om van het weekend een succes te maken, zoeken we nog steeds vrijwilligers die bereid zijn om een handje bij te steken bij het voorbereiden van het eten, de kinderopvang, de technische opstelling,… Vrijwilligers mogen zich steeds melden aan Els (els@socialisme.be).

Wie al eens graag teksten en brochures leest, kan op Socialisme 2009 enkele opvallende nieuwe werken aanschaffen. Een beperkt overzicht:

  • Er komt een brochure uit met een anti-crisisprogramma voor vrouwen. Dit is het resultaat van discussie door de vrouwenwerking van LSP
  • We publiceren een nieuwe brochure met teksten over de eis van nationalisatie onder arbeiderscontrole. We gaan na wat met deze overgangseis wordt bedoeld en hoe we dat verder kunnen invullen.
  • Er is een nieuwe brochure met een marxistische kijk op de economie. Deze brochure – beter gezegd: boek – van 200 bladzijden werd geschreven door Eddy Decreton en biedt een kritiek op de traditionele visie op de economie, er wordt ingegaan op de economische crisis, het biedt hulp aan syndicalisten die een jaarrekening willen ontleden,… Kortom: een aanrader voor een divers publiek.

Ronde Tafel van socialisten

LSP neemt deel aan het initiatief van de "Ronde Tafel van socialisten" dat verschillende linkse groeperingen en individuen omvat. Het doel van de Ronde Tafel is om een gezamenlijke Socialisme-dag te organiseren in Gent in maart 2010. Daartoe zijn er verschillende werkgroepen opgezet. Zodra er meer details bekend zijn, zullen we deze uiteraard publiceren. LSP neemt aan dit initiatief deel omdat het nuttig is om de discussie over socialisme te voeren en doorheen discussie ook een beter beeld te krijgen van verschillende standpunten die ter linkerzijde bestaan.


Bezoek aan Québec

Eric Byl bezocht namens LSP en het CWI Québec waar hij discussieerde met de leden van onze nieuwe afdeling in dat land. Hij verbleef er 10 dagen en discussieerde met leden in verschillende steden. Eind november wordt een nieuwe website en een krant van deze groep verwacht.