We publiceren elke zaterdag enkele korte nieuwsberichtjes of teksten die verschenen op diverse linkse blogs. Het gaat om opvallende nieuwtjes of feiten die ons waren bijgebleven.


SPROKKELS

Korte nieuwtjes die geen echt nieuws zijn

In de weekendbijlage van Het Laatste Nieuws viel te lezen dat voormalig VB-voorzitter en Europees parlementslid Frank Vanhecke in zijn vrije tijd aan de slag is als tuinman. Hij reed met plezier het gras af bij zijn goede vriendin Marie-Rose Morel. Gelet op de omvang van het optrekje van Morel, zal dat wel enige tijd in beslag hebben genomen. Gelukkig dat Europarlementsleden van het VB niet veel professionele activiteiten aan de dag moeten leggen. *** De eerste SP.a-prominenten die het voor Gennez opnamen, waren Pascal Smet op televisie en Ingrid Lieten in een interview met De Standaard. Toevallig net de enige twee SP.a’ers die niet beledigd werden in de gelekte mail?

Nobelprijs voor Obama

De Amerikaanse president Obama kreeg de Nobelprijs voor de vrede. Nochtans is Obama nog niet overgegaan tot de volledige terugtrekking van de troepen uit Irak en werd het troepenaantal in Afghanistan verder opgedreven. Amerikaanse specialisten hebben het steeds meer over het "Afpak"-probleem waarbij de oorlog in Afghanistan niet tot dat land beperkt is, maar zich ook in Pakistan afspeelt. Obama zet de Democratische traditie van Bill Clinton verder, ook die was ondanks alle mooie woorden niet bepaald een vredesduif. Clinton aarzelde niet om in ex-Joegoslavië militair tussen te komen en het conflict verder op de spits te drijven. Obama doet nu hetzelfde in Afghanistan. Zo weten we meteen wat de waarde van een Nobelprijs is…


Haal het geld waar het zit… bij de uitkeringstrekkers?

Wie zal de crisis betalen? Die vraag houdt niet alleen de arbeidersbeweging bezig, maar ook liberale ideologen van het kapitalisme. Eén van hen is professor Marc De Vos van het Itinera Institute, een "onafhankelijke" (liberale) denktank en opvolger van een eerdere denktank van De Vos en zijn kompaan Boudewijn Bouckaert (thans LDD-ideoloog). Voor De Vos is er wel geld en moet het gehaald worden waar het zit: bij de uitkeringen… In Job@ verklaarde hij: "Het geld zit bij de werkloosheidsuitkeringen. Nu betalen we daarmee mensen om in hun stoel te blijven zitten. Waarom gebruiken we dat geld niet om hen aan werk te helpen?" Dat laatste is de positieve vertaling van de eigenlijke inhoud: verlaging van de uitkeringen, beperking in de tijd,… Werklozen zouden moeten werken voor hun uitkering, we zullen langer moeten werken en de jobzekerheid moet dringend aangepakt worden. Neoliberale recepten als antwoord op een crisis van het neoliberalisme.


Het cijfer: 71%

Opvallend cijfer in de opiniepeiling van de Gazet van Antwerpen over de Lange Wapper en het referendum dat morgen plaats vindt. 71% van de ondervraagden stelde namelijk dat meer openbaar vervoer een deel van de oplossing zou kunnen zijn. GVA had het over een "opmerkelijk" resultaat. Voor ons is dat cijfer natuurlijk belangrijk: het maakt duidelijk dat de discussie niet mag beperkt worden tot "brug versus tunnel", maar over heel de mobiliteitsproblematiek moet gaan.


Prioriteiten

Professor Jos Berghman stelde op een colloquium in Leuven dat 900 miljoen euro zou volstaan om een einde te maken aan armoede onder Belgische gepensioneerden. Die becijfering komt er na de bekendmaking van nieuwe gegevens waarbij verschillende databanken met elkaar worden vergeleken. Het uittrekken van 900 miljoen euro voor de gepensioneerden was geen maatregel die door de regering werd aangekondigd voor de begroting. Een kwestie van prioriteiten?


Damiaan versus de hoofddoek

Als moslimmeisjes in Antwerpen een hoofddoek willen dragen op school, dan is dat een probleem voor de traditionele politici. Dat kan immers niet in het kader van de scheiding tussen kerk en staat, alsof de hoofddoek van scholieren bepalend is voor het onderwijs dat op school wordt aangeboden. Als Damiaan heilig wordt verklaard, zitten dezelfde politici als eerste op het vliegtuig om naar Rome te trekken. Dan is er plots geen sprake meer van een scheiding tussen kerk en staat. Linkse socialisten vinden dat wie een hoofddoek wil dragen, dat recht moet hebben. Net zoals wie geen hoofddoek wil dragen, dat recht moet hebben. En net zoals politici het recht hebben om naar Rome of Tremelo te trekken. Maar dat ze dan niet komen klagen over de hoofddoeken.


Handel in zetels

Bij Lijst Dedecker blijven de slechte peilingen leiden tot problemen. Het aantal zitjes (met bijhorende lonen en medewerkers) bleef bij de vorige verkiezingen beperkt en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen. Resultaat: afdelingen en ego’s rollen al vechtend over straat. De regionale afdeling Mechelen-Lier is collectief opgestapt. In het Antwerpse haalde het Mortselse gemeenteraadslid Patrick Ghys (voorheen VB’er) uit naar de partijleiding die verkiesbare plaatsen zou verkocht hebben voor 50.000 euro. Ook andere (voormalige) LDD’ers bevestigen dat verhaal dat ontkend wordt door de partijleiding. Voorzitter Dedecker is furieus: “Wie deze beschuldiging zonder bewijs rondstrooit, gaat eruit.” En een niet mis te verstane waarschuwing aan de omgeving van Ghys (waaronder LDD-parlementslid Jurgen Verstrepen): “Alle onderzeeëers van Vlaams Belang moeten eruit”. Of Dedecker zich na zijn recente boek tegen de islam ook tot deze groep rekent, is niet duidelijk.


Bank die blijft groeien: de Voedselbank

De Voedselbank kan uitstekende resultaten voorleggen. Het afgelopen jaar kreeg de bank er 5,6% klanten bij. Intussen zijn 114.000 Belgen aangesloten bij de Voedselbank. Een woordvoerder van de Belgische Federatie van Voedselbanken verklaarde in De Morgen: “De oorzaak is ook hier de economische crisis, waardoor meer mensen in de financiële problemen raken en geen geld genoeg meer hebben om voldoende voedsel te kopen. En dus op de Voedselbank een beroep moeten doen.”


De kijk van Etienne

Door Etienne Heyndrickx

Het ware gezicht van de SPa bonzen. Sp.a-Kamerlid Hans Bonte heeft voor de start van het partijbureau van sp.a het ontslag gevraagd van voorzitster Caroline Gennez. Alle andere partijgenoten kunnen zich niet vinden in die uitspraak. "Lomp" en "dom" noemt collega-Kamerlid Maya Detiège zijn woorden. De Gentse burgemeester Daniel Termont: "Het is niet omdat een individu oerdom advies geeft, dat de voorzitter weg moet." Ook Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten vindt dat Gennez "absoluut" moet blijven. Kamerlid Renaat Landuyt heeft lak aan de open communicatie in de pers: "Ik wil open gesprekken achter gesloten deuren".


Michael Moore over socialisme

De uitleg van Moore over socialisme is wat verward, maar eindelijk durft hij wel te zeggen dat socialisme meer democratie inhoudt. Hij omschrijft zichzelf niet als een socialist en blijft vaag over zijn alternatief, maar het is alvast nuttig dat er discussie is over een alternatief op het kapitalisme.