Woensdag voerden een 50-tal studenten van de ULB actie tegen de private financiering van de universiteit. Deze actie werd opgezet door ALS, ATTAC-ULB en de Socialistische Studenten. De centrale eis was "meer publieke middelen voor onderwijs" als antwoord op de voorgestelde besparingen. Hier vind je een vertaling van het pamflet dat werd verspreid voor deze actie.

Foto’s door Boris. Video door Pablo