De directie van Bayer wil dat het personeel van de Antwerpse vestiging inlevert. Volgens de directie moet 10% worden bespaard en daarom wordt onder meer gedacht aan een arbeidsduurverlenging (zonder loonsverhoging). De vakbonden wijzen er op dat dit onvermijdelijk zou leiden tot ontslagen. In een reactie verklaren de vakbonden dat ze geen mandaat hebben om te praten over sociale afbraak. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront. PDF van het pamflet dat wordt verspreid door de vakbonden

Gisterenmorgen had een Bijzondere OR bij Bayer plaats. De directie heeft daar een situatieschets gegeven van de economische toestand bij BMS en Bayer Antwerpen. Volgens hen zijn verdere maatregelen nodig voor de concurrentiepositie van Antwerpen.

Ze meent dat dit enkel mogelijk is via een CAO-werkzekerheid waarin de arbeiders en bedienden bij Bayer bereid moeten zijn om in te leveren op loon- en arbeidsvoorwaarden.

Als vakbonden

  • Vragen wij dat de directie het onderhandelen van een CAO- werkzekerheid serieus neemt. Dit kan enkel door het geven van een reëel tewerkstellingscijfer en een visie naar voor brengen voor de toekomst in de komende jaren hier in Antwerpen.
  • Vragen wij m.a.w. een duidelijk toekomstperspectief zowel qua productie (Makrolon, BPA, Aniline en Polyether) als qua afdelingen en diensten.
  • Hebben we in de Bijzondere OR moeten vaststellen dat een beslissing over structurele maatregelen in Polycarbonaat wordt genomen in Duitsland in het 4de kwartaal van 2009, met mogelijke personeelsafbouw tot gevolg. Het is onmogelijk om nu een werkzekerheidsakkoord op papier te zetten zonder toekomstperspectief. Wij willen eerst de gevolgen voor het personeel van deze geplande herstructurering kennen. Dan pas zal blijken of het Bayerconcern nog een leefbare toekomst voor Antwerpen weggelegd ziet.
  • Beschikken wij op geen enkele wijze over een mandaat om te praten over sociale afbraak. Dit leidt enkel tot nog meer personeelsafbouw. Zo betekent bv. een verlenging van de arbeidsduur dat er opnieuw collega’s moeten afvloeien. Die ADV-dagen werden in 2004 net ingevoerd om jobs te redden.