Neo-nazi over banden tussen Blood and Honour en Vlaams Blok

In een opvallende bui van eerlijkheid beschrijft een Amerikaanse neo-nazi, die eerder deze zomer in België was, de politieke opvattingen van de mensen van Blood and Honour bij wie hij logeerde. Blood and Honour is een organisatie van marginale neo-nazi’s en skinheads die het geweld niet schuwen. Eerder deze zomer organiseerden ze in het Waasland een internationale bijeenkomst.

Geert CoolDe Belgische spreker op de internationale bijeenkomst van Blood and Honour in Waasmunster eerder deze zomer.

Deze internationale bijeenkomst van neo-nazi’s had aanvankelijk moeten plaatsvinden in een zaal van een Vlaams Blok gemeenteraadslid in Waasmunster. Nadat Blokbuster dit bekend maakte, moest echter uitgeweken worden. Eén van de sprekers was een Amerikaanse nazi, professort Robert S. Griffin, een voortrekker van de ‘National Alliance’. In een obscuur Amerikaans tijdschrift (The Citizens Informer, maandblad van de Council of Conservative Citizens) schreef hij een verslag van zijn bezoek aan België.

Griffin beklaagt er zich over dat de geplande bijeenkomst moest uitwijken omdat anti-racisten de geplande meeting hadden bekend gemaakt. Hij klaagt er tevens over dat hij voorzichtig moest zijn in wat hij zou zeggen omdat dit mogelijke inbreuken zouden zijn op de anti-racismewetgeving. Hij stelt verbaasd vast dat het promoten van "witte superioriteit" of "blank seperatisme" racistisch zou zijn…

De Amerikaanse professor is ook erg openlijk over de partijpolitieke bindingen van de mensen van Blood and Honour bij wie hij logeerde. Hij zou in Antwerpen en Dendermonde gelogeerd hebben bij enkele kopstukken van Blood and Honour. Hij stelde over deze activisten: "My hosts are strong Flemmish patriots. They are partisans of the Vlaams Bloc political party, which recently won significant electoral victories in Flanders, garnering a quarter of the vote. I took note that my hosts had politicians and a major party that advocate their positions, and I don’t. Bush and Kerry would cross the street to get away from me. Vlaams Bloc favors Flanders independence. It also opposes multiculturalism and advocates controls on immigration, which in Belgium is mostly from northern Africa." (Vrije vertaling: "Mijn gastheren zijn sterk Vlaamsnationalistisch. Het zijn activisten van de politieke partij Vlaams Blok, die recent belangrijke verkiezingsoverwinningen heeft geboekt in Vlaanderen waar het een vierde van de stemmen behaalde. Ik nam er nota van dat mijn gastheren een grote politieke partij hebben die hun standpunten verdedigt, terwijl ik dit niet heb. Bush en Kerry zouden de straat oversteken om me te ontwijken. Het Vlaams Blok is voor Vlaamse onafhankelijkheid. Het gaat ook in tegen multiculturalisme en komt op voor controle op immigratie, hetgeen in België voornamelijk uit Noord-Afrika komt."

Het Vlaams Blok doet er alles aan om enige banden met radicale nazi-groeperingen als Blood and Honour te ontkennen. Nochtans bleek eerder dit jaar dat een aantal mensen van Blood and Honour actief waren bij het Blok, waarop deze onmiddellijk uit de partij werden gezet. Er zouden echter nog steeds een aantal mensen van Blood and Honour actief zijn bij het Blok. Zo vernamen we dat een lid van Combat 18 (waarbij de 1 en de 8 staan voor de eerste en achtste letter van het alfabet: a en h van Adolf Hitler) en Blood and Honour ook zou deelnemen aan de ordedienst van het Vlaams Blok, Voorpost. Deze persoon was betrokken bij een aanval op Jeugdhuis ‘Wollewei’ in Turnhout eerder dit jaar.

Bij het geweld in Turnhout stelden wij direct dat er sprake was van een politieke aanval van extreem-rechts. Dit wordt nu bevestigd door de vaststelling dat een actieve militant van Blood and Honour Vlaanderen betrokken was bij het geweld en daarvoor naar Turnhout kwam afgezakt. Zoals blijkt uit het verslag van Robert S. Griffin voelen deze groepen zich gesterkt door de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok en maken ze daar gebruik van om in het offensief te gaan.

Het geweld dat in Turnhout plaatsvond, wordt echter niet aanvaard door bredere lagen. Door in het offensief te gaan, zijn de neo-nazi’s bezig met zich verder te marginaliseren en te isoleren. Wij moeten daarop inspelen en ons organiseren. Niet enkel om deze neo-nazi’s uit de jeugdhuizen te houden, maar ook door te bouwen aan een echt alternatief op het huidige asociale beleid. De strijd in Turnhout is voor ons ook een campagne tegen werkloosheid, woningnood, armoede,… Daarbij mogen we ons niet laten verdelen op racistische basis zoals het gepropageerd wordt door neo-nazi’s.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist