Gent: postbodes staken tegen Geo-route

In Gent zijn vandaag de postbodes in staking gegaan tegen de invoering van het Geo-routeplan. Het gaat om een wilde staking waarbij 96% van de postbodes deelneemt aan de actie! Aanleiding is de invoering van een Geo-routeplan twee dagen geleden. Dat is een hervorming van de rondes om die zo "efficiënt" mogelijk te maken: een computer bepaalt de rondes en gaat uit van abstracte gegevens als de tijd nodig om een brief te bussen.

Door de georoute duren de rondes veel langer omdat de computer geen rekening houdt met praktische zaken. Eerder werd bekend dat het systeem ertoe leidt dat een postbode wel geteld 7 seconden krijgt om een brief te bussen. De directie stelt het voor als een middel om elk personeelslid evenveel werk te bezorgen, maar het is vooral een middel om diensten, rondes af te schaffen en dus te werken met minder personeel. Het is een computerprogramma afkomstig uit Canada dat heel wat fouten bevat en niet aanpast is aan de Belgische situatie. Alsof de rondes voor de invoering van Georoute niet goed in elkaar zaten. Het is het personeel op het terrein die de expertise en de ervaring heeft om de rondes samen te stellen. De mensen die de rondes nu met computerprogramma’s uitwerken weten niets af van de werking van De Post.

De kwaliteit van de dienstverlening gaat er met de afschaffing van de diensten zienderogen op achteruit. Door de personeelsvermindering zal 80% van het overblijvende personeel nog steeds 100% van het werk moeten verrichten. De werkdruk die de laatste jaren al sterk toegenomen is zal hierdoor nog eens extra stijgen. Er is in feite meer personeel nodig in de uitreiking. Enkele jaren geleden is het aantal mensen in ‘reserve’ (voor het vervangen van zieke collega’s of collega’s die met verlof zijn) al verminderd van 30% naar 20% van het aantal diensten. Door de invoering van de sortering volgens Georoute zal ook een groot deel van het voorbereidend werk dat vroeger door de nachtploeg gedaan werd overgenomen worden door de postbodes zelf, zodat meer dan de helft van het aantal diensten in de nacht verdwijnt.

De acties in Gent zijn belangrijk en niet alleenstaand. Zowat overal waar de Georoute doorgevoerd wordt, kwam er protest tegen. Maar er is geen ééngemaakt nationaal protest. Dat is dringend nodig om de strijd vooruit te helpen. Er moet een nationaal actieplan komen, waarbij ook samengewerkt wordt met andere sectoren van de openbare diensten waar ook ‘hervormingen’ doorgevoerd worden. Deze hervormingen zijn niet gericht op het versterken van de dienstverlening aan de bevolking, maar op het creëren van winstgevende onderdelen bij de openbare diensten zodat deze kunnen verkocht worden aan de privé. Om dat tegen te gaan, is het nodig om een nationaal actieplan op te maken!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist