Na de 40-urenweek nu ook de 60-urenweek in Duitsland!

De Duitse snoepfabrikant Nappo Dr. Helle & Co uit Krefeld, Nordhrein-Westfalen, laat de komende 3 maanden 150 van haar personeelsleden, vooral laaggeschoolde vrouwen, 60 uur per week werken voor hetzelfde loon dat ze verdienen in de normale 38 uren week. Van deze truc van de bazen zal een druk uitgaan naar andere bedrijven elders, ondanks het door de rechter nietig verklaren van de langere werkweek bij het Nederlandse Smead deze week.

Karel Mortier

Omdat het in Duitsland verboden is om langer dan 10 uur per dag te werken zullen de arbeiders van het snoepbedrijf niet alleen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag maar ook op zaterdag 10 uur moeten werken! De vraag naar snoep is zodanig groot dat de fabriek binnen de normale arbeidstijd niet genoeg kan produceren om te voldoen aan de vraag (volgens de directie.) De banken weigeren echter krediet te verstrekken als het bedrijf de arbeidskosten niet laat dalen.

Vorig jaar zou het bedrijf een verlies hebben geleden van 2,19 miljoen Euro. Als de arbeiders van de het bedrijf niet akkoord gingen met het ‘voorstel’ van de directie dan dreigden ze er mee om het bijltje er bij neer te leggen en het bedrijf te sluiten. Nadat Siemens eerder al de werkweek verlengde van 35 uur naar 40 uur voor hetzelfde loon in 2 van haar fabrieken en Mercedes vergelijkbare stappen heeft gezet is dit een nieuwe aanval op de sociale verworvenheden van de arbeiders in Duitsland. De slogan van het bedrijf: ‘’Alles Gute kommt von Nappo’’ (alle goede dingen komen van Nappo), klinkt wel zeer bitter. Dit komt op een ogenblik dat er (officiëel) 4.359.934 werklozen zijn in Duitsland oftewel 10,5% van de beroepsbevolking. Dat zijn er 126.500 meer dan in juni. Dat is het hoogste aantal sinds de eenmaking van Duitsland.

Delen: Printen: