Home / Op de werkvloer / Energiesector / Gewone werkenden betalen braaf belastingen – grote energiemultinational niet

Gewone werkenden betalen braaf belastingen – grote energiemultinational niet

Sommige politici durven nog steeds te beweren dat bedrijven in dit land te zwaar belast worden. Ze schermen daarbij met de officiële percentages inzake vennootschapsbelasting. Die percentages zijn al fors afgenomen, maar de realiteit ligt nog een pak lager. De energiereus Electrabel is het nieuwste voorbeeld dat de media heeft gehaald. Het bedrijf betaalde 1,3 miljoen euro vennootschapsbelastingen, maar kreeg tegelijk een belastingkrediet. Resultaat: de gemeenschap betaalt aan Electrabel in plaats van omgekeerd.

Wie de afgelopen maanden de energiefacturen eens goed bekeken heeft, weet op welke manier een bedrijf als Electrabel grote winsten kan boeken in ons land. De winst via onze facturen volstaat blijkbaar niet voor het energiebedrijf. In plaats van belastingen op de winsten te betalen, werden boekhoudkundige operaties doorgevoerd om belastingen te laten terugvloeien naar Electrabel. Diegenen die beweren dat we “allemaal” een steentje moeten bijdragen in deze tijden van economische crisis, zien grote bedrijven als Electrabel duidelijk over het hoofd.

Electrabel maakte na belastingen meer winst dan voor belastingen. Ook de afgelopen jaren werd amper belastingen betaald. Op een resultaat van 1.829.000.000 miljoen euro in 2006 werd 113 miljoen euro belastingen betaald: 6%. In 2007 ging het om 69 miljoen euro op 1.073 miljoen euro winst (6,4%). Dit jaar werd een uitgebreide verschuiving van schulden en kosten gedaan om het winstcijfer beperkt te houden. Voor belastingen werd 92 miljoen euro winst geboekt, na belastingen 186 miljoen.

Suez-GdF heeft dit gerealiseerd door zowat alle internationale energiebelangen te verkopen aan Electrabel. Dat gebeurde voor een totaal bedrag van ongeveer 18 miljard euro. Suez schoof schulden door naar Electrabel en haalde cash geld uit het bedrijf. Ook wordt duidelijk dat de nucleaire taks van 250 miljoen euro gewoon gebruikt wordt om minder belastingen te moeten betalen. Ook wordt gebruik gemaakt van de notionele intrestaftrek.

Het bedrijfsresultaat was in 2008 slechts beperkt afgenomen tot 773 miljoen euro winst. Het waren onder meer de financiële transacties die ervoor zorgden dat de recordwinsten van de afgelopen jaren niet werden gerealiseerd in ons land, maar werden doorgeschoven naar andere onderdelen van GDF-Suez. De omzet van Electrabel bedroeg ongeveer 15 miljard euro.

Op het bedrijfsresultaat heeft Electrabel in de praktijk dus -12% belastingen betaald. De eerste politicus die nog eens zegt dat bedrijven te hard belast worden in dit land, moet dat cijfer maar eens proberen te verklaren.

Leave a Reply