Vormingsdag op Gentse Feesten

Op zaterdag 24 juli organiseerden de Gentse afdelingen een vormingdag en interventie in het kader van de Gentse feesten. Aan deze dag namen een 20-tal scholieren en studenten deel.

We gingen van start met een inleiding door Nikei De Pooter over de groeiende jongerenwerkloosheid, de neo-liberale politiek van de regering en hoe we ons hiertegen kunnen verzetten. De discussie spitste zich toe op de regeringsvorming, de voorgestelde besparingsplannen en hoe het secundair en het hoger onderwijs meer en meer gekoppeld wordt aan de bedrijfswereld door middel van sponsering en verplichte stages.

Nadien was er een discussie ingeleid door Ken Von der Crone over de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Er werd dieper ingegaan op dominantie van de Amerikaanse multinational Clear Chanel Events op de festivalmarkt. En op het feit dat het kapitalisme vanuit haar jacht op winst alles probeert te domineren, ook onze leefwereld en cultuur.

Na een avondmaal kwamen we tussen op de Gentse feesten met onze nieuwe Blokbustersticker en ons maandblad. In totaal haalden we 225 euro op en verkochten we 15 bladen.

Delen: Printen: