Home / Op de werkvloer / Energiesector / CREG: liberalisering doet ons meer betalen voor energie

CREG: liberalisering doet ons meer betalen voor energie

De liberalisering van de energiesector heeft geleid tot spectaculaire stijgingen van de energiefactuur die niet kunnen verklaard worden door de brandstofprijzen. Tot die conclusie komt de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). Sinds de liberalisering (5,5 jaar geleden) betaalt een doorsneegezin 30% meer voor elektriciteit en 90% voor gas.

De prijsstijgingen voor energie de afgelopen jaren kunnen niemand ontgaan zijn. Velen schrikken als ze de energiefactuur bezorgd krijgen, steeds meer mensen vallen uit de boot en kunnen de rekening niet meer betalen. Het aantal wanbetalers neemt dit jaar verder toe: sinds het begin van het jaar zijn er 15.000 dossiers van energieverbruikers met betalingsmoeilijkheden bij gekomen (cijfers van Eandis en Infrax).

De toename van het aantal wanbetalers wordt toegeschreven aan de economische crisis en de koude winter. Dat klopt natuurlijk, maar het is evident dat één van de grootste problemen met de energiefactuur het bedrag dat er op staat is. En dat bedrag is fors hoger geworden met de liberalisering van de energiemarkt.

De CREG heeft het over een stijging van 30% van de elektriciteitsprijzen en 90% van de gasprijzen. Die stijging kan niet enkel door de hogere olieprijzen van de afgelopen jaren worden verklaard. Er wordt voorzichtig verklaard dat de “aanpassing van de tariefformules door grote spelers als Electrabel en Luminus” eveneens een grote rol hebben gespeeld in de stijging.

Bovendien heeft de op dit ogenblik dalende olieprijs niet als gevolg dat ook de energiefactuur lichter zou worden. De CREG merkt op dat de stroomprijs sinds deze maand immers opnieuw aan het stijgen is. De daling was overigens uiterst beperkt.

Wat de CREG natuurlijk niet zal (of kan) zeggen, is dat de liberalisering van de energiesector een flop is geworden voor de meerderheid van de bevolking. De enigen die profiteren zijn de grote aandeelhouders van energiebedrijven als Suez. Die zagen hun winsten toenemen op de kap van een steeds meer onbetaalbaar geworden energiefactuur voor de gewone gezinnen in ons land.

Tegenover het falen van die liberalisering is er nood aan een nationalisatie van de energiesector onder gemeenschapscontrole. Waarom zouden we toelaten dat een handvol rijke aandeelhouders gaat lopen met winsten op een basisbehoefte als energie? Het nationaliseren van de energiesector zou meteen moeten gepaard gaan met de afschaffing van BTW op energie, BTW is immers een asociale vorm van belasting.

Leave a Reply